Gå til indhold

Slut med at staten finansierer dobbeltuddannelser

03. juni 2016
Regeringen, S og DF har indgået en aftale om et uddannelsesloft. Som udgangspunkt skal det ikke længere være muligt for alle, der har gennemført en videregående uddannelse, at blive optaget på en yderligere fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller lavere niveau.

OBS: Aftalen er blevet justeret den 31. januar 2017

De penge, der spares ved at indføre et uddannelsesloft, skal dække finansieringsbehovet i det nye dagpengesystem, hvor der er et udestående på cirka 300 millioner kroner årligt. Det forventes, at uddannelsesloftet kan frigøre flere midler.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs udtaler:

- Vi skal hele tiden arbejde på at bruge skatteborgernes penge klogere. Jeg synes, at det er fornuftigt, at vi begrænser mulighederne for dobbeltuddannelse, så man som udgangspunkt kun kan få en skattefinansieret videregående uddannelse. Aftalen skal nu konkretiseres af aftalepartierne, men det ser ud til at der bliver nogle midler i overskud. Dem håber jeg, at vi kan blive enige om at bruge til at styrke kvaliteten på uddannelserne. 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har indgået en principaftale, som de nu skal drøfte den konkrete udformning af. Der vil være en række undtagelser til reglen om, at studerende ikke længere kan tage to statsfinansierede uddannelser på samme eller lavere niveau.

Det kan for eksempel være personer på revalideringsforløb, personer, som har en forældet videregående uddannelse, der ikke har været benyttet i en længere periode og personer, der af sundhedsmæssige årsager søger en ny uddannelse på samme niveau eller lavere.

Derudover kan der for eksempel være tale om hele uddannelser, der undtages efter arbejdsmarkedsrelevans.

Omfanget af personer, der vil være omfattet af undtagelserne, vil således afhænge af den konkrete model, som partierne bag aftalen bliver enige om.

Forslaget ændrer ikke på muligheden for at læse videre på et højere niveau. Det betyder, at en person med en erhvervsakademiuddannelse kan læse videre på professionsbachelorniveau, og en professionsbachelor eller akademisk bachelor kan læse videre på kandidatniveau.

Der ændres heller ikke på muligheden for at foretage opkvalificering i voksen- og efteruddannelsessystemet, herunder for eksempel diplomuddannelse, masteruddannelser og deltidsuddannelse med delvis deltagerbetaling og delvist statstilskud efter de gældende regler i dag.

Handlinger tilknyttet webside