Gå til indhold

Universiteter skal blive bedre til at udnytte Open Access

09. marts 2016
Det er regeringens ambition, at alle skal have fri adgang til alle videnskabelige artikler fra danske universiteter senest i 2022. Offentliggørelsen af et nyt Open Access-barometer viser, at der fortsat er et stykke vej igen.

18 procent af de videnskabelige artikler, som danske forskningsinstitutioner publicerede i 2014, er frit og gratis tilgængelige via internettet. Det viser et nyt Open Access-barometer, der i dag offentliggøres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Open Access-barometeret viser samtidig, at der er et stort uudnyttet potentiale for Open Access på hele 61 procent. Danske universiteter og forskere skal blive bedre til at udnytte deres lovlige ret til at parallelpublicere deres forskningsartikler i digitale arkiver med adgang for alle via internettet – også kaldet Grøn Open Access.

Det er ofte fremført, at det primært er de videnskabelige forlag, der spænder ben for, at virksomheder, praktiserende læger, gymnasielærere og almindelige borgere kvit og frit kan få adgang til de nyeste forskningsresultater. Det er ikke hele historien. Det er kun omkring 21 procent af artiklerne, der af rettighedsmæssige årsager aldrig kan gøres frit tilgængelige for offentligheden.

- Universiteter og forskere skal blive bedre til at udnytte deres ret til Grøn Open Access. Fri og gratis adgang for alle til videnskabelige resultater vil bidrage til innovationsniveauet i erhvervslivet og den offentlige service. Det er helt afgørende, at den forskningsbaserede viden kommer i spil i hele samfundet til gavn for alle, siger Hans Müller Pedersen, der er direktør for Styrelsen for Forskning og Innovation og formand for den Nationale Styregruppe for Open Access.

I den Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort i 2014, er der lagt op til, at Open Access gennemføres ad frivillighedens vej. Realiseringen af strategiens målsætninger er derfor helt afhængig af universiteternes og forskernes opbakning og medvirken.

Som opfølgning på Open Access-barometerets aktuelle måling vil Hans Müller Pedersen drøfte med den Nationale Styregruppe for Open Access, hvordan der sættes turbo på processen. Det vil ske på det førstkommende møde i styregruppen den 31. marts 2016.

Om den Nationale Styregruppe for Open Access

Den Nationale Styregruppe for Open Access består af repræsentanter fra samtlige danske universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside