Gå til indhold

Viden skal være tilgængelig for alle

07. december 2016
Ny viden skal gøre gavn og være tilgængelig for alle. I dette års forsknings- og innovationspolitiske redegørelse fremhæver regeringen Open Science som et nyt vigtigt område for dansk forskningspolitik.

Forskning løser store og små samfundsudfordringer og bidrager til, at der bliver skabt nye virksomheder og nye opfindelser, som giver vækst, arbejdspladser og gør hverdagen bedre for os alle.

Regeringen arbejder for en mere åben videnskab – såkaldt Open Science – så borgere, virksomheder og institutioner kan få åben og gratis adgang til forskningsdata og -resultater. Det fremgår af dette års forsknings- og innovationspolitiske redegørelse.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind udtaler, at ny forskning skaber vækst og giver os ny indsigt. Derfor skal forskningen komme flest muligt til gode:

- Ny viden gør os klogere på os selv og den verden, vi lever i, og bidrager til, at vi kan skabe vækst og nye arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at den offentligt finansierede forskning bliver tilgængelig for alle, så virksomheder og institutioner kan benytte de nyeste resultater, når de for eksempel udvikler nye eller bedre produkter, siger Søren Pind.

Forsknings- og innovationspolitisk redegørelse

Uddannelses- og forskningsministeren afgiver årligt en redegørelse om forsknings- og innovationsområdet til Folketinget.

Redegørelsen for 2016 fremlægger de offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation og giver et overblik over indsatserne på området i 2016. Derudover har årets redegørelse særligt fokus på Open Science.

Om Open Science

  • Open Science indebærer, at viden i langt højere grad gøres direkte tilgængelig for en bred offentlighed, herunder borgere, institutioner og virksomheder. 
  • Open Science handler både om at give åben adgang til videnskabelige publikationer (Open Access), men også om at give adgang til data (Open Data).
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerede i 2014 en national strategi for Open Access. Målet er, at alle i 2022 via internettet skal have fri og åben adgang til samtlige videnskabelige publikationer produceret ved offentlige forskningsinstitutioner. Der er desuden igangsat en analyse af gevinsterne og omkostningerne ved at indføre åbne forskningsdata.

Handlinger tilknyttet webside