Gå til indhold

Videregående efteruddannelse har størst effekt for personer med kort og mellemlang uddannelse

18. maj 2016
KORA har analyseret effekten af brug af videregående efteruddannelse for personer med en videregående uddannelse. Analysen giver viden om effekten af efteruddannelse for alle uddannelsesgrupper.

Samlet set er der overvejende positive effekter på løn ved at gennemføre videregående efteruddannelse.

Det viser en ny rapport ’Analyse af effekterne af videregående efteruddannelse for personer med videregående uddannelse, som KORA har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hensigten er at få viden om effekten af efteruddannelse for alle uddannelsesgrupper.

Cost-benefit-analyser viser derudover, at det er en samfundsøkonomisk bedre investering af at efteruddanne de personer med videregående uddannelse, som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Ensartet viden

KORA har analyseret effekterne af offentligt medfinansieret videregående voksen-efteruddannelse (VEU) blandt personer, der allerede har en videregående uddannelse fra det ordinære uddannelsessystem.

I 2014 gennemførte KORA analysen ’Effekterne af videregående efteruddannelse for faglærte' for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

For at få ensartet viden om det samlede efteruddannelsesområde bad ministeriet efterfølgende om, at analysen blev gennemført på grupper med andre uddannelsesbaggrunde. Det er baggrunden for, at denne analyse er gennemført for personer med en kort, mellemlang og lang videregående uddannelse.

Læs rapporten fra 2014 her:

Handlinger tilknyttet webside