Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 140 millioner kroner fra EU styrker internationaliseringen af forskeruddannelser

140 millioner kroner fra EU styrker internationaliseringen af forskeruddannelser

58 talentfulde forskere og tre forskeruddannelser har netop modtaget til sammen 140 millioner kroner fra EU’s program for forskning og innovation, Horizon 2020. Pengene går til at styrke forskeruddannelsernes internationale dimension, øge forskernes mobilitet og fremme deres karriereudvikling.

09. februar 2017

Europa-Kommissionen kontakter i disse dage ansøgerne til de seneste ansøgningsrunder til "Individual Fellowships" og "COFUND" under delprogrammet Marie Skłodowska-Curie i Horizon 2020. Fokus er på forskeruddannelser og karriereudvikling. Støtten gives efter "bottom-up"-princippet, så alle forskningsdiscipliner har mulighed for at skabe globalt og tværsektorielt samarbejde.

Dansk resultat

Ved de to uddelinger har danske forskningsinstitutioner opnået 58 mobilitetsstipendier samt penge til etablering af ét ph.d.-program og to postdoc-programmer. Det svarer til et dansk hjemtag på 18,6 millioner euro svarende til godt 140 millioner kroner.

Om Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

Formålet er at yde støtte til erfarne forskeres internationalisering, karriereudvikling og uddannelse. Forskere kan vælge at søge om at udbygge deres forskningsviden i et andet EU- eller associeret land eller i et tredjeland. Der er desuden mulighed for at søge et mobilitetsstipendium med det formål at vende tilbage til EU efter et længere ophold uden for EU eller at vende tilbage til en forskerkarriere efter f.eks. barsel eller en erhvervskarriere. Et stipendium er typisk på to år.

Om Marie Skłodowska-Curie COFUND

Formålet er at støtte regionale, nationale eller internationale forskerprogrammer med henblik på at skabe fremragende forskeruddannelse, -mobilitet og karriereudvikling. COFUND bruges til at medfinansiere nye eller eksisterende ph.d.- og postdoc-programmer med henblik på at åbne op for og sikre international, intersektoriel og interdisciplinær forskeruddannelse. Et projekt varer typisk mellem tre og fem år.

Interesseret i at søge Marie Skłodowska-Curie?

Så kan du lære, hvordan man skriver den gode Marie Skłodowska-Curie-ansøgning på: 

Læs mere

Senest opdateret 09. februar 2017