Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 20 millioner kroner til forskeruddannelse uden for universiteterne

20 millioner kroner til forskeruddannelse uden for universiteterne

Det Frie Forskningsråd uddeler 20 millioner kroner til ph.d.-stipendier, der skal gennemføres på forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Otte talentfulde ph.d.-studerende kan nu indlede en forskerkarriere på bl.a. SFI, KADK og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 28
E-mail: hht@ufm.dk
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 83 90
E-mail: vgk@ufm.dk

28. juni 2017

De otte ph.d.-stipendier har udgangspunkt i vidt forskellige forskningsområder, som på hver sin måde skal bidrage med vigtig viden. Blandt andet skal der på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd forskes i, hvordan børn håndterer familierelationer under og efter, de har opholdt sig på et krisecenter med deres mor.

Et andet projekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan potentielt føre til nye anbefalinger til at undgå rygsmerter ved at undersøge, hvordan manuelt løftearbejde fører til rygbelastninger i den danske supermarkedssektor.

Et tredje projekt skal give os indsigt i, hvordan droner kan bidrage til at forstå, hvilke udfordringer afrikanske slumkvarterer står over for og vil munde ud i anbefalinger til urban regulering. Projektet skal forankres på KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Pengene til ph.d.-stipendierne kommer fra en særlig bevilling på finansloven, der er øremærket forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne.  

Samlet skal ph.d.-stipendierne styrke forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne som for eksempel sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler, biblioteker og museer og give forskertalenter med base uden for universiteterne mulighed for at indlede en forskerkarriere.

-  Vi er glade for, at Det Frie Forskningsråd kan bidrage til, at unge forskertalenter kan fordybe sig i et selvstændigt forskningsprojekt og få afprøvet, om en forskningskarriere kan være en mulighed for dem. Det er vigtigt at støtte det første led i forskningens fødekæde, så forskningen også i fremtiden har et solidt fundament at stå på, siger professor Peter Munk Christiansen, formand for Det Frie Forskningsråd.

Senest opdateret 28. juni 2017