Gå til indhold

Årets sidste ansøgningsrunde til EUopSTART

04. oktober 2017
EU offentliggør i disse dage de nye forsknings- og innovationsemner i Horizon 2020, som kan søges i 2018-20. Overvejer du at søge et konkret emne? Så få EUopSTART til at betale halvdelen af dine udgifter til ansøgningsarbejdet. Årets sidste frist for at søge EUopSTART er den 30. oktober 2017.

EUopSTART er en dansk ordning, der skal styrke danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Ordningen kan dække op til 50 procent af udgifterne forbundet med det forberedende arbejde. Det gælder blandt andet:

  • lønudgifter til de medarbejdere, der er involveret i at skrive ansøgningen
  • relevante udgifter til rejser og ophold
  • udgifter til afholdelse af møder.
  • konsulenthjælp.

Tilskuddet er på enten 50.000 kroner eller 75.000 kroner afhængig af din rolle i projektet.

Udover Horizon 2020 omfatter EUopSTART-ordningen 12 fælleseuropæiske forsknings- og innovationsprogrammer blandt andet :

  • Eurostars2
  • De 10 Joint Programming Initiatives (JPI’er)
  • Bio-Based Industries (BBI).

Uddelinger fra EUopstart i år

I årets to første runder af EUopSTART blev 132 ud af 149 ansøgninger imødekommet, og de modtog til sammen 6,6 millioner kroner.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende, og næste ansøgningsfrist er den 30. oktober 2017 kl. 12:00.

Handlinger tilknyttet webside