Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 De erhvervsrettede uddannelser får bedre mulighed for lokal og regional variation

De erhvervsrettede uddannelser får bedre mulighed for lokal og regional variation

Ny bekendtgørelse fastsætter nye rammer for 48 erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark. De nye rammer understøtter institutionernes samarbejde med de virksomheder, som har de studerende i praktik og ansætter de færdiguddannede.

30. marts 2017

Med den ny bekendtgørelse får erhvervsakademier og professionshøjskoler nye muligheder for at tone deres tekniske og merkantile uddannelser mere specifikt i forhold til behovene på deres lokale arbejdsmarked.
De omfattede uddannelser er alle nationale uddannelser, der udbydes flere steder i landet. De studerende skal opnå samme grundlæggende kompetencer, uanset hvor i landet de gennemfører deres uddannelse. De nye muligheder ændrer ikke på dette grundlæggende krav til uddannelserne, men understøtter institutionernes samarbejde med de virksomheder, som har de studerende i praktik og ansætter de færdige dimittender. Bekendtgørelsen er opfølgning på politisk aftalt initiativ fra 2014, som skal understøtte institutionernes arbejde med at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i uddannelsesudbuddet.

Bekendtgørelsen gælder fra den 1. april, og de nye rammer skal herefter implementeres i de 48 erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for det økonomisk-merkantile område, det tekniske område, det it-faglige område, det designfaglige område og det bio- og laboratorietekniske område.

Den videre proces

Bekendtgørelsen får først virkning for de enkelte uddannelser i takt med, at disse omlægges inden for de nye rammer. Omlægningen forventes at ske løbende frem mod 2020. Nærmere proces og tidsplan for omlægningen af den enkelte uddannelse vil blive fastsat i samarbejde med rektorkollegierne.

Senest opdateret 31. marts 2017