Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Enighed om det fortsatte arbejde med kompetenceudvikling i folkeskolen

Enighed om det fortsatte arbejde med kompetenceudvikling i folkeskolen

Parterne på området er enige om at målrette kompetenceudviklingen i folkeskolen gennem en række sigtelinjer. Dette skal understøtte arbejdet med at opnå fuld kompetencedækning i 2020. To nye rapporter viser, at det er muligt at øge kompetencedækningen, men at det kræver en målrettet indsats.

16. juni 2017

Partnerskabet for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen mellem Danske Professionshøjskoler, Uddannelses- og Forskningsministeriet, KL, Skolederforeningen og Undervisningsministeriet er enige om fortsat at følge målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolen. Enigheden gælder også i forhold til anvendelsen af den milliard kroner, som er afsat til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014-2020.

- Vi er rigtig godt på vej i arbejdet med opkvalificering og efteruddannelse af lærerne, men vi kan også se, at det kræver en fælles indsats i sektoren, hvis alle elever skal undervises af lærere, som har undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Derfor er jeg glad for, at vi er enige om i fællesskab at gøre en ekstra indsats for at målrette indsatsen – både gennem en hensigtsmæssig fagfordeling og gennem efteruddannelse af lærerne. For lærernes stærke faglighed er helt centralt for, at eleverne får så meget som muligt ud af undervisningen, siger undervisningsminister Merete Riisager.

-  At være lærer er efter min mening noget af det fineste, man kan være. Derfor er efteruddannelse af lærerne afgørende. Det er selvsagt en opgave for professionshøjskolerne, og det er vigtigt, at kommunerne tager ansvar for efteruddannelsen. Det er kommunerne, der er arbejdsgiver, og det er lokalt, man har viden om, hvad der er af præcise behov, og det er lokalt, udviklingen skal drives fremad, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Som led i opfølgningen på kompetencedækningsindsatsen er der igangsat en række undersøgelser. KORA har foretaget en undersøgelse af kompetenceudvikling og kompetencedækning. Lange Gruppen har foretaget en analyse af potentialet for øget kompetencedækning via ændret fagfordeling og kompetenceudvikling i folkeskolen. Rapporterne viser blandt andet, at der allerede nu sker en systematisk kompetenceudviklingsindsats i kommunerne, men at det er muligt at styrke kompetencedækningen yderligere gennem efteruddannelse og mere effektiv fagfordeling på skolerne.

Parterne er derfor enige om at styrke fokus på effektiv fagfordeling, og at der er behov for en fælles indsats for at målrette kompetenceudviklingsindsatsen for lærere og pædagoger i folkeskolen med en række sigtelinjer, herunder blandt andet::

  • At en fortsat stor del af lærerne skal efteruddannes i fagene i de kommende år.
  • At den øvrige tværgående kompetenceudvikling i højere grad skal tænkes ind i opkvalificeringen i fagene, herunder særligt det pædagogiske personales kompetencer til at anvende it som pædagogisk redskab i undervisningen.
  • At fokus i professionshøjskolernes udbud styrkes med henblik på at understøtte disse sigtelinjer.
Senest opdateret 16. juni 2017