Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Få del i 32 millioner kroner til nye rumteknologier

Få del i 32 millioner kroner til nye rumteknologier

Forskere, virksomheder og myndigheder kan nu anmode om støttebrev til ansøgninger til den europæiske rumorganisations programmer ARTES og GSTP, som støtter teknologisk og videnskabelig udvikling.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 87
E-mail: gpe@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 36
E-mail: pkn@ufm.dk

26. januar 2017

På den europæiske rumorganisation ESA’s ministerkonference i december 2016 blev det tilkendegivet, at Danmark vil investere 350 millioner kroner i ESA’s programmer for teknologisk og videnskabelige udvikling. Størstedelen af disse midler vil over de kommende tre år blive udbudt løbende på ESA’s udbudsportal EMITS. Pengene skal blandt andet bruges på, at danske forskere og virksomheder kan deltage i udvikling af nye rumteknologier herunder inden for telekommunikation og udnyttelsen de europæiske satellitsystemer til nye forretningsmuligheder.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan per 26. januar 2017 give støttebrev til ansøgninger, tilbud og forslag til følgende programmer:

      • ARTES. I alt 16 millioner kr. til aktiviteter, der indsendes til ESA inden 31. december 2017
      • GSTP. I alt 16 millioner kr. til aktiviteter, der indsendes til ESA inden 31. december 2017

Godkendelse i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

For en række programmer i ESA skal Styrelsen for Forskning og Uddannelse skriftligt godkende, at en ansøgning - et tilbud eller forslag til en aktivitet - kan indsendes til ESA. Hvis ansøgningen lever op til betingelserne for de enkelte programmer, udsteder styrelsen et støttebrev. Dette er blandt andet gældende for GSTP og ARTES.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan godkende indsendelsen af tilbud og forslag til aktiviteter i ARTES og GSTP, så længe der er midler til rådighed. Der vil senere blive åbnet mulighed for at bruge midler til yderligere aktiviteter i ARTES og GSTP samt åbnet for aktiviteter i programmerne PRODEX, InCubed og NAVISP.

Danske aktiviteter i de øvrige ESA-programmer, der opnåede tilsagn på ESA-ministerkonferencen 2016 (FLPP, EOEP inklusiv Earth Watch, E3P og SSA), er ikke berørt af denne nyhed. ESA’s opslag og udbud af aktiviteter i disse programmer vil løbende finde sted på ESA’s udbudsportal EMITS.

De formelle rammer for tildeling af skriftlige godkendelser af tilbud og forslag til aktiviteter, der ønskes indsendt til ARTES og GSTP under den midlertidige ordning i 2017, fremgår af Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside og af link forneden.

 

Senest opdateret 28. februar 2017