Gå til indhold

FORSK2025: Nu skal kataloget tages i brug

12. oktober 2017
På tirsdagens debatmøde om FORSK2025 lød der en fælles opfordring til organisationer, videninstitutioner, ministerier og politikere: Brug FORSK2025. Det er samfundets efterspørgsel efter forskning.

Omdrejningspunktet for mødet var FORSK2025-kataloget, som beskriver 19 forskningsområder med stor betydning for fremtidens vækst og velfærd i Danmark. Kataloget er blevet til ved brug af co-creation, hvor de 19 temaer er baseret på 476 forslag fra erhvervsliv, videninstitutioner, organisationer m.fl. Kataloget giver derfor et samlet og unikt billede af samfundets efterspørgsel efter forskning.

Frugten af det store arbejde er nu klar til at blive høstet. Organisationer og videninstitutioner er allerede begyndt at bruge kataloget. For eksempel har Landbrug og Fødevarer brugt temaerne i FORSK2025 til at udarbejde en mere udførlig, virksomhedsrettet forskningsstrategi på fødevareområdet. Dansk Industri, CO-Industri og Dansk Erhverv har foreslået målrettede og ambitiøse strategiske forskningsinvesteringer med udgangspunkt i FORSK2025. Flere har også brugt FORSK2025 som afsæt for egne refleksioner om, hvad der er vigtigt at forske i, og som en vigtig inspirationskilde, der giver overblik over andres gode ideer.

Debatmøde om FORSK2025, tirsdag den 10. oktober 2017
Debatmøde om FORSK2025, tirsdag den 10. oktober 2017

Repræsentanter for universiteter og professionshøjskoler har også tilkendegivet, at FORSK2025 er med til at sætte strategisk retning på diskussionerne om fremtidens satsningsområder i deres organisationer og i mødet imellem universiteter og erhvervsliv og andre efterspørgere af forskningsbaseret viden. Den bold er allerede grebet af Lægemiddelindustriforeningen, der vil bruge FORSK2025 som afsæt for yderligere dialog med universiteter om fremtidens life science-forskning.

Regeringen har lagt FORSK2025 til grund for sit forslag til fordeling af de strategiske investeringer i forskning, der som led i forhandlingerne om forskningsreserven skal forhandles henover de kommende uger. FORSK2025 er i det hele taget et centralt dokument for mange arbejdsområder i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor det anvendes, når danske interesser skal varetages i EU’s forskningssamarbejde, og når ministeriet formulerer nye strategier. 

Bred opbakning til FORSK2025

På det velbesøgte debatmøde i Uddannelses- og Forskningsministeriet deltog repræsentanter for erhvervsliv, fagbevægelse, universiteter, professionshøjskoler, ministerier, regioner, GTS, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, forskningsfinansierende fonde m.fl. Både aftagere og producenter af forskning var repræsenterede og fik på kryds og tværs talt om fremtidens forskningsbehov. Der var bred opbakning til FORSK2025 og vigtigheden af forskning for at finde nye løsninger på eksisterende og fremtidige danske og globale udfordringer. Der var også komplimenter til processen, som mange aktører har lagt et stort arbejde i.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside