Gå til indhold

Fra næste år kan studerende kombinere erhvervskandidatuddannelse med fuldtidsjob

30. november 2017
Flere studerende skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at universiteterne og de kunstneriske uddannelser kan oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er vigtigt, at studerende kan prøve arbejdsmarkedet af, mens de lærer, siger Søren Pind.

Studerende får fra næste år en ny mulighed for at koble det, de lærer på uddannelsen, til arbejdsmarkedet.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at universiteterne og de kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner fra 2018 kan oprette fireårige erhvervskandidatuddannelser på deltid. Det giver studerende en helt ny mulighed for at have et fuldtidsjob eller starte egen virksomhed, mens de dygtiggør sig på uddannelsen.

Både studerende og uddannelsesinstitutionerne får med erhvervskandidatuddannelsen mere frihed til en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

For uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er erhvervskandidaten et vigtigt skridt mod et klogere og rigere Danmark:

-Hver dag gør vi en kvart million studerende klogere. Den viden, de får på uddannelsen, skal ud og arbejde i virksomhederne. Samtidig er jeg optaget af, at vi får en tættere kobling mellem studier og arbejdsliv, så studerende klædes endnu bedre på til at kunne varetage et job på den anden side, så flere nyuddannede kommer i arbejde. Derfor er jeg glad for, at det nu på grund af erhvervskandidatuddannelsen bliver muligt for de studerende at prøve arbejdsmarkedet af, mens de lærer, siger Søren Pind.

I første omgang bliver det en forsøgsordning, hvor uddannelsesinstitutionerne fra 2018 efter godkendt ansøgning kan oprette 20 erhvervskandidatuddannelser på deltid.

I begyndelsen af 2018 vil uddannelsesinstitutionerne beslutte, hvilke erhvervskandidatuddannelser de ønsker at udbyde i forsøgsordningen. Efter positiv godkendelse vil de første studerende kunne starte på deres nye uddannelse i sommeren 2018.

Samme indhold som toårige kandidatuddannelser

Erhvervskandidatuddannelserne på fire år får samme indhold som de nuværende toårige kandidatuddannelser, og der stilles de samme faglige krav til den studerende – uddannelserne skal blot tilrettelægges som faste, fireårige deltidsforløb.

Folketinget har samtidig vedtaget, at uddannelserne finansieres af staten, så erhvervskandidatuddannelser på fire år får det samme tilskud som toårige kandidatuddannelser. Det er nyt, at de studerende på deltid ikke opkræves deltagerbetaling. Uddannelser tilrettelagt på deltid er ikke SU-berettigede. Det skal også gælde for erhvervskandidatuddannelser, fordi de studerende får løn fra deres arbejde ved siden af studiet.

Hvem kan blive optaget

Studerende, der ønsker at læse en kandidatuddannelse på deltid, skal være ansat i et relevant job mere end 25 timer om ugen, hvor de er ansat på baggrund af deres bachelorgrad. Dermed er det ikke almindelige studiejob. Studerende kan også være iværksættere med egne virksomheder, mens de studerer på erhvervskandidatuddannelsen. Folketinget har vedtaget, at et relevant job både kan være i den private og offentlige sektor.

Næste skridt

  • Uddannelsesinstitutionerne beslutter, hvilke uddannelser de ønsker at udbyde og kan ansøge om godkendelse fra 1. januar 2018.
  • Studerende kan søge om optagelse på godkendte erhvervskandidatuddannelser efter uddannelsesinstitutionernes egne frister i foråret 2018. 
  • De første erhvervskandidatuddannelser vil kunne starte fra sommeroptaget 2018.

Handlinger tilknyttet webside