Gå til indhold

Horizon 2020: Ny køreplan for tilskud

14. november 2017
Europa-Kommissionen har offentliggjort en opdateret version af tilskudsaftalen med uddybende forklaringer og eksempler. Deltager du i igangværende projekter, eller er du med i budgetlægningen i ansøgninger til Horizon 2020, så brug den nye ’køreplan’ til at forstå og navigere i kontrakten med EU.

Tilskudsaftalen er en kontrakt mellem tilskudsmodtager og Europa-Kommissionen. Tilskudsaftalen definerer tilskudsmodtagerens rettigheder og forpligtelser, herunder blandt andet:

  • hvilke omkostninger der er støtteberettigede
  • krav til udnyttelse og udbredelse af projektresultater
  • regler for afrapportering.

Juridisk rettesnor

Den kommenterede tilskudsaftale rummer en række uddybende forklaringer og eksempler, og anviser overfor tilskudsmodtagere, hvad EU’s sagsbehandlere og revisorer kan forventes at godkende. Du kan derfor bruge den som rettesnor for, hvordan du f.eks. beregner din timesats eller registrer dine timer i projektet.

Opdateringerne til tilskudsaftalen omfatter yderligere forklaringer og eksempler samt rettelser til eksisterende forklaringer og eksempler. Det er muligt at finde en liste over alle opdateringerne i starten af den kommenterede tilskudsaftale.

Hent den opdaterede version af tilskudsaftalen

Du finder den opdaterede version af tilskudsaftalen på Europa-Kommissionens Participant Portal:

Kursus om afrapportering i Horizon 2020

Er du ikke helt klar på reglerne for afrapportering af Horizon 2020-projekter, som er en del af kontrakten med EU? Så er der hjælp at hente på EuroCenters kursus: Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020. Kurset afholdes i København den 7. december 2017.

På kurset får du forståelse for principperne bag afrapportering i Horizon 2020 og overblik over kravene. Efter kurset kan du udarbejde regnskaber, der opfylder EU’s regler og kan klare en eventuel EU-revision.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her:

Webinar om afrapportering

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse har afholdt en række webinarer med fokus på afrapportering af Horizon 2020-projekter.

Du kan se eller gense webinarerne her:

Kontakt

Morten Gylling-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 72
Email: mgy@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside