Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Kompensation til uddannelsesinstitutioner for ændret momspraksis

Kompensation til uddannelsesinstitutioner for ændret momspraksis

Alle videregående uddannelsesinstitutioner står fremover til en ekstra regning på cirka 80 millioner kroner årligt. Det er konsekvensen af en EU-dom fra 2014. Regeringen har besluttet at kompensere institutionerne for den ekstra udgift.

24. marts 2017

En anslået merudgift til de videregående uddannelsesinstitutioner på cirka 80 millioner som følge af en EU-dom bliver nu kompenseret af regeringen. Dommen fra 2014 betyder, at taxametertilskud til statslige uddannelsesinstitutioner også omfattes af momsloven. Det betyder blandt andet, at institutionernes refusion af energiafgifter reduceres. Men den udgift kommer altså ikke til at belaste de videregående uddannelsesinstitutioners budgetter.
 
Konkret får EU-dommen betydning, fordi den flytter grænsen for institutionernes beregning af momsrefusion. Taxametertilskud til de videregående uddannelsesinstitutioner har ikke hidtil skullet medregnes til momsgrundlaget. Når tilskuddene nu som følge af EU-dommen skal medregnes til momsgrundlaget, betyder det en øget afgiftsbelastning for institutionerne. Regeringen har besluttet at kompensere uddannelsesinstitutionerne for den ekstra udgift. 
 
EU-dommen har været analyseret og behandlet i flere ministerier siden 2014. Regeringens beslutning betyder, at institutionerne forventes at blive kompenseret med cirka 80 millioner kroner årligt. Ministeriet vil nu gå i dialog med institutionerne om opgørelsen og udmøntningen af kompensationen.

Senest opdateret 24. marts 2017