Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Ny model for tildeling af støttebreve til ESA på vej

Ny model for tildeling af støttebreve til ESA på vej

Virksomheder, forskere og myndigheder skal have et såkaldt støttebrev for at kunne søge midler fra udviklingsprogrammerne i Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil med ny ordning gøre tildelingen mere strategisk.

22. marts 2017

For en række programmer i ESA skal Styrelsen for Forskning og Uddannelse skriftligt godkende, at en ansøgning - et tilbud eller forslag til en aktivitet - kan indsendes til ESA. Denne godkendelse sker i form af et såkaldt støttebrev udstedt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har startet et internt udviklingsprojekt, som på baggrund af den nationale rumstrategi skal udvikle en ny operationel model for behandlingen af ansøgninger i fremtiden.

strategi for rummet
Danmarks nationale strategi for rummet
I arbejdet med at designe den nye model vil erfaringerne fra tidligere danske ansøgere hos ESA blive inddraget i en proces, der også vil indeholde en offentlig høring. Projektet forventes afsluttet i midten af september 2017. Indtil den nye ordning er operationel vil det som tidligere annonceret være muligt at søge i alt 32 millioner kroner til at deltage i både ESA-udbud og finansiere egne udviklingsprojekter inden for rammerne af de to udviklingsprogrammer ARTES og GSTP.

Baggrund:

Danmark bevilligede i slutningen af 2016 omkring 140 millioner kroner til at støtte danske virksomheders og forskningsinstitutioners kommercielle udviklingsaktiviteter i en række programmeri ESA, som siden grundlæggelsen i 1976 har været en vigtig kilde til støtte af ny dansk rumbaseret teknologi.

Bevillingen fordeler sig ud på forskellige udviklingsprogrammer - ARTES, GSTP, Earth Watch, InCubed og NAVISP – og repræsenterer samlet set en fordobling af midlerne til innovation. Prioriteringen af programmerne følger vedtagelsen af regeringens rumstrategi i 2016, som introducerer en række vækstrelaterede mål for udviklingen af sektoren og lægger blandt andet vægt på, at bruge rumsystemer til at øge væksten i den private sektor.  

Med offentliggørelsen af regeringens nationale rumstrategi og prioriteringen af udviklingsprogrammerne er der samtidig skabt et grundlag for at fastlægge en række strategiske kriterier for vurderingen af de danske ansøgninger. ESA kan kun tildele midler til danske ansøgere, som også har modtaget et støttebrev fra Danmark.

Senest opdateret 22. marts 2017