Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Ny rapport fra Europa-Kommissionen viser klare fremskridt i udviklingen af det indre marked for viden

Ny rapport fra Europa-Kommissionen viser klare fremskridt i udviklingen af det indre marked for viden

Danmark er godt med i arbejdet for at udvikle det indre marked for forskning og innovation i Europa. Danmark er særligt stærk inden for effektive nationale forskningssystemer. Det viser en ny rapport fra Europa-Kommissionen.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 87 34
E-mail: jhj@ufm.dk
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 82
E-mail: mul@ufm.dk

02. februar 2017

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort fremskridtsrapporten 2016. Rapporten giver et overblik over, hvordan det går med ambitionen om at skabe et indre marked for viden i Europa – også kaldet ”det europæiske forskningsrum” (ERA). Et indre marked for viden skal gøre det nemmere for forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder at flytte, konkurrere og samarbejde på tværs af grænserne.

Fremskridtsrapporten viser, at Danmark placerer sig godt på de fleste områder og særligt, når det kommer til effektive nationale forskningssystemer. Her placerer Danmark sig i toppen blandt ERA-landene med et højt niveau for investeringer i forskning og innovation og med mange forskere i forhold til Danmarks størrelse. Danmark placerer sig også flot, når det kommer til samarbejdet med forskere og virksomheder uden for EU.

Der er dog også områder, hvor Danmark kan gøre det bedre. For eksempel bliver den europæiske jobportal ikke brugt i Danmark i samme omfang som i andre lande. Portalen er sat i verden for at fremme mobilitet og åbenhed og for at gøre det nemmere at rekruttere de rigtige forskere til stillinger både ude og hjemme.

Det klare fremskridt gælder ikke kun Danmark. Rapporten konkluderer et generelt fremskridt i udviklingen af det indre marked for viden i perioden 2014-2016 i hele ERA-området. Der skal dog fortsat gøres en indsats for at fremme de udvalgte indsatsområder endnu mere. Samtidig fremgår det, at der inden for visse områder er væsentlige forskelle landene imellem. ERA-landene omfatter EU-medlemslande og associerede lande.

Baggrund

Fremskridtsrapporten, som udkommer hvert andet år, følger op på de nationale køreplaner, som ERA-landene udarbejdede i 2016. I 2017 vil Styrelsen for Forskning og Uddannelse desuden foretage en status på implementering af Danmarks nationale køreplan for ERA. Rapporten giver et overblik over, hvordan det går med at indfri ambitionen om at etablere et indre marked for viden med udgangspunkt i de syv indsatsområder:

1. Effektive nationale forskningssystemer

2. Fælles løsninger på store samfundsudfordringer

3. Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur

4. Et frit og åbent arbejdsmarked for forskere

5. Ligestilling mellem kønnene samt integration af kønsdimensionen i forskning

6. Optimal cirkulation og overførsel af viden

7. Internationalt samarbejde

 

Senest opdateret 02. februar 2017