Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Ny rapport viser stigende udbud af lærere i fremtiden

Ny rapport viser stigende udbud af lærere i fremtiden

Nye tal viser en balanceret udvikling i udbuddet af lærere. På kort sigt vil der imidlertid være regionale udfordringer. Derfor vil regeringen nu styrke meritlæreruddannelsen, så den i højere grad kan understøtte de regionale behov.

20. juni 2017

En fremskrivning af udbuddet og efterspørgslen af lærere viser, at udbuddet vil falde lidt frem til 2022. Herefter vil situationen vende, så der i de efterfølgende år vil være et stigende udbud af lærere. Fremskrivningen er bestilt som led i et tværministerielt arbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet om at få mere viden om lærerdækning og lærermobilitet.

Fremskrivningen viser en balanceret udvikling med mindre udsving i lærerudbuddet i forhold til den samlede bestand af lærere.  Udbuddet af lærere falder med omtrent 3 procent fra 2016 til 2021, mens det fra 2022 til 2025 vil stige med cirka 2 procent. Elevtallet begynder at falde fra 2019. Frem til 2030 vil der således blive en bedre balance i lærerdækningen på landsplan.

Der vil dog være betydelige regionale forskelle. Der vil i flere regioner om ganske få år være god balance mellem udbud og efterspørgsel af lærere, men særligt i Region Hovedstaden vil der være udfordringer frem til 2024, hvorefter der også her vil være bedre match mellem udbud og efterspørgsel.

- Det er godt at se, at vi på længere sigt har en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på lærere. Men de regionale udfordringer skal vi tage hånd om i samarbejde med kommunerne og professionshøjskolerne, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Rapporten giver primært anledning til at se på udbuddet af lærere på kort sigt. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil derfor undersøge, hvordan meritlæreruddannelsen kan styrkes, så den kan understøtte en bedre lærerforsyning inden for bestemte regionale områder, hvor der i perioder er en akut efterspørgsel.

Det glæder undervisningsminister Merete Riisager.

- Uden dygtige og veluddannede lærere, kan vi ikke skabe fagligt stærke elever. Så enkelt er det. Derfor er det positivt, at der på sigt ser ud til at være lærere med de kvalifikationer, vi har behov for i forhold til at skabe en endnu bedre folkeskole. Vi skal sammen blive skarpere på at skabe et godt match mellem lærernes kompetencer og behovet på de enkelte skoler. Derfor er der gode perspektiver i at sætte den nye viden i spil i forhold til efteruddannelse, vejledningen af de studerende og rekrutteringen på skolerne, siger undervisningsminister Merete Riisager.

I marts lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en ny forsøgsordning med uddannelsesstationer. Ordningen giver mulighed for at tilbyde dele af for eksempel læreruddannelsen i områder med lav uddannelsesdækning. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil undersøge, hvordan professionshøjskolernes forsøg med uddannelsesstationer vil påvirke rekrutteringen til læreruddannelsen

Derudover vil Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med professionshøjskolerne monitorere frafaldet på læreruddannelsen. Målet er et lavere frafald på læreruddannelsen som resultat af de skærpede optagelseskrav.

Den nye fremskrivning skal ses i sammenhæng med den analyse af Læreruddannedes mobilitet på arbejdsmarkedet, som Undervisningsministeriet offentliggjorde i april 2017. Denne analyse viste, at læreres skift til og fra folkeskolen er på et beskedent niveau. Læreruddannedes mobilitet både til og fra folkeskolen er steget i 2014. Der er således ikke tale om en entydig bevægelse væk fra folkeskolen, men en øget mobilitet mellem folkeskolen og andre brancher.

Senest opdateret 20. juni 2017