Gå til indhold

Nyt aftagerpanel følger gymnasiereformens virkning

21. september 2017
Undervisningsminister Merete Riisager nedsætter sammen med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind et nyt aftagerpanel for gymnasierne. Panelets hovedopgave bliver at følge, om den nye gymnasiereform resulterer i fagligt stærkere og mere studieparate studenter.

Den nye gymnasiereform, der trådte i kraft 1. august i år, bliver fulgt særlig tæt af et nyt aftagerpanel bestående af rektorer, professorer og uddannelseschefer. Panelets medlemmer repræsenterer de videregående uddannelser og de gymnasiale uddannelser og skal sammen følge implementeringen af reformen og undersøge, om den ruster studenterne bedre til at gennemføre en videregående uddannelse.Merete Riisager ser frem til samarbejdet med det nye aftagerpanel.

- Med gymnasiereformen skruer vi op for fagligheden og klæder eleverne bedre på til de videregående uddannelser. Det er en stor og ambitiøs reform, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi holder øje med, at den virker, som den skal. Derfor inviterer vi nu en række af de institutioner, som aftager studenterne, til at fortælle os, hvad de oplever ude på uddannelserne, siger Merete Riisager.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at der kommer fokus på at ruste de studerende til en videregående uddannelse.

- Der er vigtigt at styrke de studerendes skriftlige evner, og deres evne til sproglig præcision og nuancering. Det er også vigtigt, at de unge kan tænke abstrakt og at styrke de unges selvstændighed. Da studiekompetencerne netop er et indsatsområde i gymnasiereformen, så ser jeg frem til at følge, hvordan det vil slå igennem i praksis, siger Søren Pind.

Den nye gymnasiereform rummer en lang række initiativer, som skal styrke elevernes almene dannelse og faglighed. Blandt andet styrkes både fremmesprogene, naturvidenskaben og matematikken, og der vil være særlige forløb med fokus på elevernes skriftlige træning. Samtidig bliver studieretningerne mere overskuelige og mere direkte orienteret mod de videregående uddannelser med fagsammensætninger, der passer til optagelseskravene på uddannelserne.

Der vil gå nogle år, før de første studenter har været igennem både en fuld reform og den første tid på en videregående uddannelse, men i mellemtiden vil panelet følge og drøfte reformens initiativer set med aftagerøjne.

Aftagerpanelet mødes to gange årligt - første gang i efteråret 2017. Både Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet deltager i møderne. Aftagerpanelet afleverer hvert andet år en rapport til Undervisningsministeren, som efterfølgende drøftes med forligskredsen.

Aftagerpanelets medlemmer:

 • John Tøndering, lektor, studieleder på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • Frants Roager Lauritsen, professor, Ph.D., institutleder, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
 • Berit Eika, prorektor for uddannelse, Aarhus Universitet
 • Lars Bo Henriksen, professor, MSO, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Annemette Kjærgaard, lektor, ph.D., prodekan for læring, CBS
 • Jonna Frølich, uddannelseschef, VIA University College
 • Lis Madsen, uddannelseschef, UCC Professionshøjskolen
 • Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør, VIA University College
 • Søren Meyer, centerchef, CPH Business
 • Asger Rabølle Nielsen, uddannelsesdirektør og prorektor, Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Vibeke T. Johnsen, rektor, hhx og htx, Hillerød og Helsingør på Erhvervsskolen Nordsjælland
 • Anne-Birgitte Rasmussen, rektor, Københavns Åbne Gymnasium, stx og hf

Handlinger tilknyttet webside