Gå til indhold

Nyt udvalg skal undersøge effekterne af forskning

01. marts 2017
Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal analysere, hvad vi får ud af at investere offentlige midler i forskning

Forskning giver os ny viden, som gør os klogere, forbedrer vores velfærdssamfund og bidrager til, at vi kan skabe nye produkter, virksomheder og forretningsgange.

Den internationale forskning viser, at der er positive samfundsøkonomiske effekter af offentlige investeringer i forskning. Der er dog betydelig usikkerhed om størrelsen af effekterne – ikke mindst i en dansk kontekst, ligesom der er begrænset viden om, hvordan vi bedst sammensætter forskning i forhold til blandt andet grundforskning og mere direkte anvendt forskning.

Derfor har regeringen nedsat et nyt tværministerielt udvalg, som skal undersøge de samfundsmæssige gevinster ved at investere i forskning.

Udvalgets analyse skal bl.a. understøtte en bedre prioritering af de offentlige forskningsinvesteringer.

Den videre proces

Det tværministerielle udvalg ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet med departementschef Agnete Gersing som formand. Derudover deltager Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Skatteministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet i arbejdet. For at styrke analysernes faglige indhold vil der blive tilknyttet en ekspertgruppe med anerkendte forskere til udvalgets arbejde.

Udvalget forventer at afslutte sit arbejde i slutningen af 2018.

Handlinger tilknyttet webside