Gå til indhold

Problembaseret læring forbereder studerende på arbejdslivet

22. december 2017
Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Problembaseret læring kobler teori og praksis og giver bedre læring, fortalte prorektor Inger Askehave, da Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser besøgte Aalborg Universitet den 19. december 2017.

Problembaseret læring (PBL) er kernen i Aalborg Universitets uddannelser. Aalborgmodellen tager udgangspunkt i, at studerende lærer bedst ved at anvende teori på et autentisk problem. Derfor arbejder de studerende på de fleste semestre projektbaseret og i grupper på at løse problemstillinger, ofte i samarbejde med virksomheder eller andre eksterne samarbejdspartnere. Undervejs i semestret deltager de studerende desuden i en række forelæsninger, der understøtter deres projektarbejde.

Og det er en tilgang, der forbereder de studerende på det arbejdsliv, de møder efter studierne, fortæller prorektor for uddannelse, Inger Askehave.

- Problembaseret læring ligger meget tæt på den arbejdsmetode, man har i arbejdslivet. Samtidig træner gruppearbejdet de studerendes samarbejdskompetencer og formidlingsevner. 

Esben Ravn er studerende på første semester af kandidatuddannelsen i Thermal Energy and Process Engineering. Han venter sammen med sin gruppe på at få feedback fra sin vejleder på et projekt, de har udviklet på baggrund af en problemstilling som virksomheden Alfa Laval Aalborg har bidraget med. Gruppen har på den baggrund modelleret en blæser i et softwareprogram.

- Det er enormt motiverende at udvikle noget, som også giver værdi for virksomheden, forklarer han.

Ud over den forestående eksamen, hvor gruppen får mulighed for at diskutere og evaluere projektet med vejleder og eksaminator, er gruppen også inviteret til at præsentere sine resultater for virksomheden i januar.

Erfaringerne fra besøget i Aalborg vil blive inddraget i Universitetsudvalgets videre arbejde. Udvalget mødes næste gang den 5. januar.

Handlinger tilknyttet webside