Gå til indhold

Udvalg om bedre universitetsuddannelser

Udvalg om bedre universitetsuddannelser har 37 anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne kan styrkes. Udvalget afsluttede sit arbejde i marts 2018.

Forside

Den daværende regering nedsatte i april 2017 Udvalg om bedre universitetsuddannelser, som skulle undersøge, hvordan universitetsuddannelserne kan styrkes – både i forhold til indhold, længde og opbygning. Udvalget offentliggjorde i marts 2018 sin endelige rapport med 37 anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne kan gøres endnu bedre.

Udvalg om bedre universitetsuddannelser har udarbejdet en omfattende analyse af universitetsuddannelser og har på den baggrund præsenteres anbefalinger til at styrke universitetsuddannelserne inden for seks temaer:

  • Universitetsuddannelser med høj værdi for den enkelte og for samfundet
  • Universitetsuddannelser, der imødekommer kompetencebehovene på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden
  • Mere fleksibel uddannelsesstruktur med mulighed for hurtigere veje til gode job
  • Mere overskueligt uddannelseslandskab og styrket optagelsessystem
  • Høje ambitioner for uddannelse og undervisning
  • Stærke ledelsesmæssige rammer og anerkendelse af fremragende undervisning.

Udvalget var sammensat med repræsentanter fra Danske Universiteters rektorkollegium, Dansk Industri, Akademikerne, Dansk Erhverv, Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt tre danske eksperter fra universiteterne.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. juni 2020