Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Udbud: Foranalyse til udviklingen af FAIR forskningsdata i Danmark

Udbud: Foranalyse til udviklingen af FAIR forskningsdata i Danmark

Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder hermed opgaven med at undersøge gevinster og omkostninger samt muligheder og barrierer ved større adgang til og genbrug af forskningsdata i Danmark.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 46
E-mail: hki@ufm.dk
Kontorchef
Telefon: +45 72 31 83 50
E-mail: jkm@ufm.dk

20. juni 2017

Styrelsen for Forskning og Uddannelse ønsker at vide mere om, hvorvidt det samfundsøkonomisk er en god forretning at skabe større adgang til og genbrug af forskningsdata, herunder hvilke muligheder og barrierer der eksisterer – med udgangspunkt i eksisterende litteratur og analyser samt dialog med internationale og nationale forskningsmiljøer. Foranalysen, der udbydes i fri konkurrence, skal bidrage til at skabe et videngrundlag for en senere konkretisering og udvikling af en FAIR-forskningsdataløsning i Danmark. FAIR refererer til, at forskningsdata skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

Interesserede konsulenter opfordres til at fremsende foreløbig interessetilkendegivelse senest torsdag den 29. juni 2017. Endeligt tilbud skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 17. august 2017 kl. 12.00. 

Senest opdateret 20. juni 2017