Gå til indhold

Data i Danmark

Der er en lang tradition for databehandling i Danmark, og der er en række danske initiativer og organisationer, der arbejder på at åbne adgangen til data og stille data til rådighed for forskning og udvikling.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Foranalyse: Indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark

Styrelsen for Forskning og Innovation har fået udarbejdet en foranalyse af indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark via eksterne konsulenter.  FAIR står for Findable, Accessible, Interope-rable og Re-usable. FAIR er nogle principper for åbne forskningsdata, som p.t. vinder udbredelse i EU og internationalt.

National strategi for Data Management

Rektorkollegiet, DeIC (Danish E-Infrastructure Cooperation) og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) nedsatte i februar 2014 ”Styregruppen for National Data Management” med det formål at sikre, at Danmark, i et samarbejde mellem primærinteressenterne, fik en national strategi for forskningsdata management. Visionen er at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata. Strategien blev offentliggjort i 2015 og er tilgængelig på DeIC's hjemmeside.

Dansk Data Arkiv (DDA) 

DDA er en del af statens arkiver og stiller spørgeskemabaserede forskningsdata til rådighed for forskere og studerende.  Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til forskningsprojekter indenfor sundheds- og samfundsvidenskab gives som regel med en generel forpligtelse til at aflevere forskningsdata til DDA.

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen indsamler og formidler data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. Gennem Forskerservice er det muligt for forskere at få adgang til registerdata på sundhedsområdet mod betaling.

Danmarks Statistik

Statistik omfatter registersamlinger med data indsamlet tilbage fra 70’erne og frem til i dag. Gennem Danmarks Statistiks forskerordning kan autoriserede forskningsinstitutioner mod betaling få adgang til de data, de har behov for til at løse konkrete forsknings- og analyseopgaver.

Senest opdateret 12. juni 2020