Gå til indhold

Data i Danmark

Der er en lang tradition for databehandling i Danmark, og der er en række danske initiativer og organisationer, der arbejder på at åbne adgangen til data og stille data til rådighed for forskning og udvikling.

Foranalyse: Indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark

Styrelsen for Forskning og Innovation har fået udarbejdet en foranalyse af indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark via eksterne konsulenter.  FAIR står for Findable, Accessible, Interope-rable og Re-usable. FAIR er nogle principper for åbne forskningsdata, som p.t. vinder udbredelse i EU og internationalt.

National strategi for data management baseret på FAIR-principper

På opdrag fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har Danish E-Infrastructure Cooperation (DeIC) udarbejdet en National strategi for data management baseret på FAIR-principper (2021), som vil danne grundlag for implementering af FAIR data i Danmark.

Myndigheder, der tilbyder forskerservice

  Kontakt

  Hanne-Louise Kirkegaard
  Chefkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 82 46
  Email: hki@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 18. oktober 2022