Du er her: Forside Publikationer 2018 Foranalyse: Indførelse af FAIR data i Danmark

Foranalyse: Indførelse af FAIR data i Danmark

Forsideillustrations tekst mangler
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har fået udarbejdet en foranalyse af indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark. FAIR står for Findable, Accessible, Interope-rable og Re-usable. FAIR er nogle principper for åbne forskningsdata, som p.t. vinder udbredelse i EU og internationalt.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk
: 01. marts 2018
: 978-87-93468-96-2
: 71

Foranalysen har til formål at svare på følgende spørgsmål: 

 

  1. Hvilke omkostninger og hvilke gevinster kan forventes ved indførelse af FAIR data – er det samfundsøkonomisk en god forretning?
  2. Hvordan arbejder man med implementeringen af FAIR forskningsdata i Tyskland, og herunder hvordan organiseres det, hvad er barriererne, hvilke investeringer er der foretaget/skal der foretages, og hvilke gevinster er opnået/forudses?
  3. Hvordan forholder det danske landskab for produktion, lagring og opbevaring af forskningsdata sig til FAIR data-konceptet? Hvilke muligheder og barrierer ser de for sig, og hvad skal der til – i form af politik, organisation, teknik, nye vaner/kultur, tid (for forskere) og serviceudvikling – for at implementere FAIR data i Danmark?

Formålet med analysen er at give svar på, om det samfundsøkonomisk kan betale sig at investere i at gøre danske forskningsdata åbne efter FAIR-principperne med henblik på, at de kan genbruges af andre forskere. Endvidere er formålet at se nærmere på, hvilke muligheder og barrierer der er for at indføre FAIR forskningsdata i Danmark.

Analysen er udarbejdet i efteråret 2017 og er baseret på dels økonomiske beregninger samt interviews med nøgleaktører i Danmark. Resultaterne er sammenholdt med tyske nøgleaktørers erfaringer med FAIR-forskningsdata.

Analysen indikerer, at indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark alt andet lige vil kunne give et samfundsøkonomisk positivt afkast, dog først på relativt langt sigt og afhængig af omfanget af de data, der gøres tilgængelige samt den tid, forskerne sparer på dataarbejde. Resultatet er på linje med andre lignende internationale analyser.

Foranalysen er udarbejdet af Oxford Research and Højbjerre
Brauer Schultz.

Senest opdateret 04. september 2018