Open Access til Data

Åben adgang til forskningsdata kan have stor værdi for forskere, borgere og virksomheder i form af ny viden og opdagelser. En øget adgang til de bagvedliggende data kan endvidere bidrage til en effektivisering af forskningen i form af genbrug af data, og den kan fremme den tværdisciplinære forskning

Data i Danmark

Læs om igangværende data-aktiviteter i Danmark

Data i Horizon 2020

Læs om Open Access som en del af EU-rammeprogrammet Horizon 2020

I dag er store dele af danske og internationale forskningsdata af forskellige årsager utilgængelig for omverdenen. En større grad af Open Access til data kan danne grundlag for mere og bedre forskning og innovation, idet det bliver muligt for andre forskere og virksomheder at genbruge og bygge videre på allerede eksisterende data.  

Open Access til data er af flere årsager ikke lige så udviklet som Open Access til forskningspublikationer.  Det skyldes bl.a., at det er et lidt mere komplekst område. Der skal tages hensyn til personfølsomme oplysninger og IPR, og det kan opleves som en konkurrencemæssig fordel for den enkelte forsker at holde på egne data. Man vil måske gerne have adgang til andre forskeres data, men mangler incitament til at dele sine egne data. Derudover er der udfordringer i forhold at sikre kvaliteten af data, så andre forskere kan tilgå og have tillid til dem, ligesom spørgsmålet om, hvor data kan opbevares og gøres tilgængelige (infrastruktur) skal besvares.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har endnu ikke formuleret en officiel strategi for Open Access til data, men Styrelsen for Forskning og Innovation følger udviklingen nøje og deltager i relevante internationale fora, f.eks. EU, hvor emnet bliver diskuteret, og hvor erfaringer bliver udvekslet.

Senest opdateret 12. juni 2015