Gå til indhold

FAIR forskningsdata

Åben adgang til forskningsdata kan have stor værdi for forskere, borgere og virksomheder i form af ny viden og opdagelser. En øget adgang til data kan endvidere bidrage til en effektivisering af forskningen i form af genbrug af data, og den kan fremme forskningsintegriteten i dansk forskning.

Data i Danmark

Læs om igangværende data-aktiviteter i Danmark

I kraft af den igangværende digitalisering kan forskningsresultater deles og bruges hurtigere og nemmere. Forskningsdata kan anvendes og genbruges af andre forskere, og resultater kan reproduceres med henblik på en sammenligning af resultaterne. Det fremmer en mere effektiv og bedre forskning, herunder øger tilliden til forskningen. Europa-Kommissionen har lanceret en række politiske og strategiske initiativer, der har til formål at understøtte en bedre forsknings- og samfundsmæssig udnyttelse af forskningsdata, herunder blandt andet European Open Science Cloud, der har til formål at etablere et Web of FAIR data og services, der skal gøre det nemmere at finde og genanvende forskningsdata.

På opdrag fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har Danish E-Infrastructure Cooperation (DeIC) udarbejdet en National strategi for data management baseret på FAIR-principper (2021), som vil danne grundlag for implementering af FAIR data i Danmark.  Målgruppen for strategien er forskere og ledelser ved de danske universiteter, bevaringsinstitutioner, som understøtter forskning og andre institutioner, som med offentlige tilskud udfører forskning. Strategien udstikker en række principper og peger på indsatser, som skal fremme processen frem mod en succesfuld implementering af strategien, herunder udvikling af praksis for, hvordan forskningsdata håndteres.

 

 

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. oktober 2022