Gå til indhold

12 danske virksomheder henter knap 150 millioner kroner fra EU

14. august 2018
Indtil nu er det i år lykkedes 12 danske virksomheder at opnå støtte fra EU’s forskningsprogram Horizon 2020 til deres udviklings- og innovationsprojekter. Samlet set drejer det sig om knap 150 millioner danske kroner, der går til at udvikle innovative idéer og teknologier.

De 12 virksomheder har haft succes med at søge midler fra det særlige SMV-instrument for små og mellemstore virksomheder (SMV). En af virksomhederne er den danske bølgeenergivirksomhed Wavepiston, som har opnået finansiering til et 2-årigt demonstrationsprojekt. Projektet er helt centralt for færdigudvikling af deres bølgeenergiteknologi.

”Vi er nu kommet et afgørende skridt videre i forhold til at realisere visionen om at gøre bølgeenergi til en vigtig vedvarende energikilde på lige fod med sol og vind”, siger Michael Henriksen, CEO for Wavepiston. Virksomheden har netop modtaget 2,5 millioner euro fra Horizon 2020’s program for innovative virksomheder. Pengene sikrer en stor del af finansieringen af deres kommende demonstrationsprojekt, hvor de skal demonstrere et fuldskala-bølgeenergisystem i relevante omgivelser. Næste skridt for Wavepiston bliver at kommercialisere produktet.

Gode råd på vejen

Wavepiston har fået rådgivning af Copenhagen EU Office, som er en del af det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support. Og den hjælp sætter Michael Henriksen stor pris på: ”Vi er meget taknemlige for deres støtte i forbindelse med ansøgningsprocessen.”

Udover gratis EU-rådgivning er det muligt for ansøgere at søge midler via tilskudsordningen EUopSTART til at dække deres udgifter forbundet med selve ansøgningen til Horizon 2020. Ordningen forvaltes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Næste ansøgningsfrist er den 10. oktober 2018.

De 12 virksomheder

Virksomhed By Projekttitel EU-bevilling (euro)
Airtame Aps København Airplatform 1.144.150,00
Blusense Diagnostics Aps København COMBO 1.927.219,00
Calvex A/S Skive MilkGuard 1.065.114,75
Cytotrack Aps Lyngby CytoPro    1.692.762,75
Corti Aps København AI4EMS 1.439.183,00
Dall Energy Aps    Hørsholm DEBS 2.388.837,00
Neurescue Aps København CAtALySt 1.632.251,25
Portchain Aps København Next Gen Bluetech 1.422.575,00
Qimova A/S Havdrup    LiveRest 1.411.582,38
Unisense A/S Aarhus iMEC 1.526.875,00
Wavepiston A/S Helsingør Wavepiston 2.500.000,00
Plytix.com Aps    København PISPA 1.422.315,50

Læs mere

Kort fortalt om SMV-instrumentet

Fakta om faser og frister

Innovative små og mellemstore virksomheder med ambitioner om vækst og internationalisering kan søge SMV-instrumentet. Du kan som virksomhed søge midler til to faser i innovationsprocessen.

  • Fase 1: Konceptudvikling og forundersøgelse af idéens kommercielle og tekniske potentiale. Her kan der ansøges om op til 50.000 euro i tilskud
  • Fase 2: Demonstration, miniaturemodellering, prototypeudvikling og test af produktet og/eller idéen. Her kan der ansøges om 0,5-2,5 millioner euro. Tilskuddet dækker op til 70 % af udgifterne

Se EuroCenters informationsvideo om SMV-instrumentet


Frister: Der er fire ansøgningsrunder om året.

Læs mere

 

Handlinger tilknyttet webside