Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Åbent opslag efter skriftlige bidrag til evalueringen af Danmarks Innovationsfond

Åbent opslag efter skriftlige bidrag til evalueringen af Danmarks Innovationsfond

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder skriftlige bidrag til evalueringen af Danmarks Innovationsfond.
Kontakt
Mark Neumann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 62
Email: mane@ufm.dk
Rikke Hemmeløff Engstrøm Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 53
Email: rhp@ufm.dk

27. september 2018

Danmarks Innovationsfond blev etableret i 2014 med det formål at give tilskud til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation, blandt andet for at øge andelen af innovative virksomheder samt de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling. 

Det følger af Aftale om Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation af 3. oktober 2013, at fonden skal evalueres i 2018. 

Uddannelses- og Forskningsministeren har på den baggrund nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal evaluere fonden. Evalueringen skal blandt andet afdække, om fonden lever op til sit lovbestemte formål og fondens rolle i det samlede forsknings-, udviklings- og innovationssystem. 

Som et centralt element i evalueringen, ønsker panelet at modtage skriftlige bemærkninger fra interessenter på Innovationsfondens område. 

Bidraget bedes forholde sig til:

  • De områder, hvor Innovationsfonden gør det godt
  • De områder, hvor der er forbedringspotentialer

Bidraget må maximalt være af én sides omfang (2.400 anslag) og skal være på engelsk. Afsender og relation til Innovationsfonden bedes angivet. Overstiger bidraget én side, vil alene den første side blive givet til panelet.

Det skriftlige bidrag bedes fremsendt senest fredag den 12. oktober 2018 til siuufi@ufm.dk.

Senest opdateret 08. oktober 2018