Gå til indhold

Åbent opslag efter skriftlige bidrag til evalueringen af Danmarks Innovationsfond

27. september 2018
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder skriftlige bidrag til evalueringen af Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond blev etableret i 2014 med det formål at give tilskud til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation, blandt andet for at øge andelen af innovative virksomheder samt de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling. 

Det følger af Aftale om Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation af 3. oktober 2013, at fonden skal evalueres i 2018. 

Uddannelses- og Forskningsministeren har på den baggrund nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal evaluere fonden. Evalueringen skal blandt andet afdække, om fonden lever op til sit lovbestemte formål og fondens rolle i det samlede forsknings-, udviklings- og innovationssystem. 

Som et centralt element i evalueringen, ønsker panelet at modtage skriftlige bemærkninger fra interessenter på Innovationsfondens område. 

Bidraget bedes forholde sig til:

  • De områder, hvor Innovationsfonden gør det godt
  • De områder, hvor der er forbedringspotentialer

Bidraget må maximalt være af én sides omfang (2.400 anslag) og skal være på engelsk. Afsender og relation til Innovationsfonden bedes angivet. Overstiger bidraget én side, vil alene den første side blive givet til panelet.

Det skriftlige bidrag bedes fremsendt senest fredag den 12. oktober 2018 til siuufi@ufm.dk.

 

Kontakt

Mark Neumann
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 86 62
Email: mane@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside