Gå til indhold

Arbejdsgruppe skal se på fremtidens forskningsbiblioteker

25. maj 2018
Det fremtidige behov for biblioteksbetjening af forskere og studerende ved landets universiteter skal analyseres. Kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til bedst mulig betjening og effektive løsninger.

Forskningsresultater, der er bredt tilgængelige for alle, og stigende digitalisering af forskningsbibliotekerne stiller nye krav til, hvordan forskningsbibliotekerne betjener universiteterne, deres forskere og de studerende.

Der skal være en balance mellem den bedst mulige betjening af de enkelte universiteter og effektive løsninger på tværs af landet. Det skal en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet komme med anbefalinger til. 

I dag samarbejdes der på tværs af landet på en række områder om etableringen af fælles løsninger, imens andre dele af bibliotekernes services afhænger af det enkelte universitets prioriteringer. 

Det Kgl. Bibliotek, som hører under Kulturministeriet, betjener i dag universiteterne i Aarhus, København, Roskilde samt IT-Universitetet. Syddansk Universitet, CBS og DTU har egne biblioteksenheder, mens Aalborg Universitet har forhandlinger med Det Kgl. Bibliotek om en aftale om levering af biblioteksservice. 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter for både Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, universiteterne samt Det Kgl. Bibliotek. Relevante interessenter fra bibliotekssektoren og universitetssektoren vil blive inddraget i arbejdet. 

Arbejdsgruppen forventes at afgive rapport i efteråret 2018.

Handlinger tilknyttet webside