Gå til indhold

DFiRbrief 11: Danske forskere arbejder længere

22. marts 2018
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) påpeger i en ny analyse, at der er sket en vækst i antallet af fastansatte ældre forskere. Forskere ved universiteterne i Danmark arbejder længere end tidligere, konkluderer rådet.

DFiR’s analyse, der offentliggøres i DFiRbrief 11, viser, at der i perioden fra 2009-2016 er sket en vækst i antallet af ældre forskere blandt de fastansatte videnskabelige medarbejdere på de danske universiteter. Der er dog tale om få mennesker i det samlede billede. Andelen af professorer over 67 år er steget fra 5 procent til 15 procent og for fastansatte videnskabelige medarbejdere i denne aldersgruppe er den samlede lønsum steget fra 1,7 procent til 3,7 procent.

Baggrund

Analysen er et af flere elementer i DFIR’s arbejde med projektet ”Karrierer i forskningen”. Her belyser DFiR forskeres karriereveje i både offentligt og privat regi. DFiR vil i efteråret 2018 afrapportere hele projektet, herunder bliver karriereveje sat på dagsordenen på DFiR’s konference den 19. september 2018.

Handlinger tilknyttet webside