Gå til indhold

De danske universiteter inviteret til at indsende forslag til ét ESS-fyrtårnsmiljø

09. februar 2018
European Spallation Source (ESS) giver en unik mulighed for, at dansk forskning kan opbygge en central position inden for life science og det materialeteknologiske område. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har derfor inviteret de danske universiteter til at indsende forslag til ét fyrtårnsmiljø

De indsendte forslag skal basere sig på forslagene fra Dansk Fyrtårnskatalog, som blev udarbejdet i foråret-sommeren 2016 i tæt dialog med over 100 interessenter. De syv forslag til mulige fyrtårnsmiljøer er:

  • Strukturbiologi og molekylær bioteknologi
  • Kolloid- og Grænsefladeforskning: Fødevarer, Ingredienser og Lægemiddelformulering
  • Hårde materialer i 3D
  • Polymere og bløde materialer
  • Magnetisme og kvantematerialer
  • Funktionelle materialers atomare strukturer
  • Analyse og metodeudvikling – dansk teoricenter

Proces

De modtagne forslag til ét internationalt førende forskningsmiljø modtages af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen forelægger forslagene for Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) med henblik på rådgivning ved at prioritere to-tre forslag blandt de maksimalt syv modtagne forslag. NUFI fungerer som forum for udarbejdelse af grundlaget for beslutninger og aftaler om prioritering, etablering, videreførelse og finansiering af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer samt forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til forskningsinfrastrukturernes anvendelse.

Efter rådgivning fra NUFI indstiller styrelsen til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ét forslag til, hvilket fyrtårnsmiljø som skal finansieres (forventeligt i sommeren 2018).

Der forventes følgende tidsplan:

  • Den 5. april 2018 kl. 10.00: Frist for indsendelse af forslag til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
  • Den 13. april 2018: NUFI forelægges forslagene og rådgiver styrelsen om udmøntningen. Styrelsen foretager desuden egen vurdering af forslagene
  • Sommeren 2018: Uddannelses- og forskningsministeren træffer beslutning om, hvilket fyrtårnsmiljø som skal finansieres i 2018.

Finansieringen til etableringen af ét internationalt førende forskningsmiljø i tilknytning til ESS blev sikret i forbindelse med finansloven for 2018, hvor der blev afsat 34,5 millioner kroner.

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside