Gå til indhold

Den danske køreplan for det europæiske forskningsrum følger planen

23. oktober 2018
Den danske køreplan for at videreudvikle det europæiske forskningsrum (ERA) frem mod 2020 blev lanceret i 2016. Køreplanen indeholder en række tiltag, der skal understøtte et frit marked for viden i Europa. Ny statusrapport viser, hvor langt Danmark er med at gennemføre tiltagene.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) har netop udgivet en statusrapport for 2018 som tager ’temperaturen’ på de forskellige tiltag og instrumenter i den danske ERA-køreplan. De lancerede tiltag og instrumenter bliver i statusrapporten vurderet som enten:

  • afsluttet
  • forløber planmæssigt eller
  • mindre forsinkelse.

Ud af 44 lancerede tiltag viser statusrapporten, at 24 tiltag er afsluttede, og at 18 tiltag forløber planmæssigt. Et enkelt mål er ændret. Der er et tiltag som er mindre forsinket, og et som delvist har fået ændret sit mål. SFU konkluderer derfor, at den danske køreplan for ERA overordnet set forløber planmæssigt.

Kort om ERA og de nationale og europæiske køreplaner

Ambitionen med det europæiske forskningsrum (ERA) er at skabe et reelt frit marked for viden i Europa, hvor forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder lettere kan flytte, konkurrere og samarbejde på tværs af grænserne i EU.

Den danske køreplan er lavet på baggrund af EU’s fælles køreplan, som indeholder syv prioriterede områder:

  1. Effektive nationale forskningssystemer
  2. Fælles løsninger på store samfundsudfordringer
  3. Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur
  4. Et frit og åbent arbejdsmarked for forskere
  5. Ligestilling mellem kønnene og integration af kønsdimensionen i forskning
  6. Optimal cirkulation og overførsel af viden, samt
  7. Internationalt samarbejde.

Den danske køreplan gennemfører SFU i tæt samspil og samarbejde med forsknings- og innovationsmiljøerne.

Læs mere

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside