Gå til indhold

Det danske rumerhverv støttes med 17 millioner af ESA til 7 nye teknologier

04. september 2018
Kompakte stjernekameraer, bedre og billigere afprøvninger af satellitantenner med droner eller skibsruter, der sparer brændstof og reducerer udledninger ved hjælp af satellitdata.

Støttemodtagerne af midlerne fra den europæiske rumorganisation (ESA) til udvikling af rumbaseret teknologi spænder bredt. Med regeringens rumstrategi fra 2016 er midlerne i ESA blevet målrettet teknologier, som kan bidrage til vækst og øget europæisk forskning. ESA har i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Innovationsfonden tildelt 17 millioner kroner til udvikling af nye teknologier inden for rumerhvervet.

Hvem har modtaget støtte?

En af modtagerne er den lille virksomhed Space Inventor fra Aalborg, som denne gang har fået støtte til at udvikle en ny optisk laser til kommunikation på nanosatellitter. Space Inventor deltager også sammen med den store danske rumvirksomhed Terma Space i et andet udviklingsprojekt om nanosatellitter, som har fået støtte i år. Projektet vil udvikle kompakte stjernekameraer, som passer ind i en nanosatellit.

Rumområdet og det maritime område er tæt forbundet. Danmarks største udviklingsorganisation inden for vand, DHI, har i år sammen med flere partnere modtaget støtte i ESA. Støtten går til at demonstrere, at skibe kan spare brændstof og reducere udledninger ved at sejle efter mere optimale ruter fastlagt af modeller, som bruger aktuelle data fra satellitternes overvågning af havstrømme, bølger og vandstand. Projektet er blevet støttet i tidligere faser, og demonstrationen skal fjerne den sidste barriere for et kommercielt salg.

Også en dronevirksomhed har fået støtte i år. QuadSAT, som kommer fra droneklyngen i Odense, udvikler en ny form for droneplatforme. Platforme, der skal give mulighed for en bedre og billigere afprøvning, kalibrering og typegodkendelse af satellitantenner til skibe, biler og fly. Dronen skal simulere bevægelsen af forskellige transportmidler som skibe, fly og biler. Udvikling af antenner til satellitkommunikation er en af styrkepositionerne i det danske rumerhverv.

Oversigt over støttemodtagere

 

Ansøger Projekttitel Støtte fra ESA (EUR) ESA Teknologiprogram
Terma A/S On-board software architecture demonstrator 400.000  GSTP
Rovsing A/S Re-use of ESA owned EGSE 75.000 GSTP
Quadsat Unmanned arerial system for antenna perf.eval. 250.000 ARTES
Terma A/S T3 - Compact star tracker 345.000 ARTES
Space Inventor Laser satcom 529.000 ARTES
DHI Global seas demonstration proposal 500.000 ARTES
DTU Space CAPTIC 232.000 NAVISP
  • Midlerne er fordelt gennem tre specifikke teknologiprogrammer. GSTP er et generelt rumteknologisk program, ARTES retter sig primært mod satellitkommunikation og NAVISP støtter anvendelsen af satellitnavigation.
  • Virksomhederne og forskere skal nu sammen med ESA arbejde på at færdiggøre deres projektbeskrivelser for at de indgå de endelige kontrakter i efteråret. De første resultater forventes om 1-2 år.
  • Med frist den 1. maj kan der i 2019 igen søges om midler af danske virksomheder og universiteter. Omkring 25 millioner kroner ventes udbudt til nye udviklingsprojekter inden for alle typer af satellitter og anvendelsesmuligheder. 6 millioner kroner går f.eks. til at støtte kommercielle løsninger, som bruger jordobservationsdata fra satellitter.
  • Midlerne til udvikling af rumbaseret teknologi kommer fra den danske bevilling til ESA. For første gang bidrager Styrelsen for Forskning og Uddannelsen sammen med Innovationsfonden til prioriteringen af de danske ansøgninger til ESA.

 

Kontakt

Dennis Jorch Dehn Kristensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside