Gå til indhold

International konference om personlig medicin

Den 28. februar-1. marts 2018 var 150 personer fra danske og udenlandske forskningsmiljøer og virksomheder samlet i Mærsk Tårnet for at drøfte potentialerne i personlig medicin. Uddannelses- og Forskningsministeriet var medvært for konferencen sammen med Biopeople og Enterprise Europe Network.

Omdrejningspunktet for konferencen var det særlige krydsfelt mellem farmaceutisk udvikling, brugerinvolvering og informations- og kommunikationsteknologi inden for personlig medicin. Disse tre områder blev belyst og diskuteret flittigt gennem oplæg, paneldebat, rundbordsdiskussioner og ikke mindst uformel korridor snak.

Konferencen blev åbnet af Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef Agnete Gersing efterfulgt af Ulla Wewer, sundhedsdekan på KU, og direktør for innovationsnetværket Biopeople Per Spindler. Derefter fremlagde internationale talere fra Storbritannien, Sydkorea og Nederlandene nationale perspektiver og satsninger, der kan sikre bedre muligheder for at skræddersy forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering for den enkelte patient.

Undervejs var der desuden rig mulighed for deltagerne til at netværke og møde hinanden med henblik på at afdække muligheder for kommende samarbejder på tværs af organisationer. Der var også etableret et område, hvor deltagerne kunne søge information om en række støtte- og finansieringsmuligheder for internationalt samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Her var bl.a. Innovationsfonden, de danske innovationscentre (ICDK), som drives af ministeriet sammen med Udenrigsministeriet, og Invest in Denmark til stede. Derudover var der arrangeret stævnemøder mellem en lang række af deltagerne, som på forhånd havde tilmeldt sig et match-making modul. 

Forhåbentligt vil kombinationen af den nye viden, som blev præsenteret på konferencen, de mange møder og kontakter, der blev etableret samt den uformelle snak i toppen af Mærsk Tårnet under onsdagens reception med udsigt oven et frostklart København, resultere i ideer til nye konkrete partnerskaber med udlandet. 

Personlig medicin konferencen
 Livlig diskussion under konferencens paneldebat

Før og efter konferencen var der besøg til Danmarks Nationale Biobank hos Statens Serum Institut og Bioneer, som er et datterselskab af Danmarks Teknologiske Universitet.