Gå til indhold

Midler til ny naturfaglig kandidatuddannelse kan nu søges

29. juni 2018
Regeringen ønsker at styrke den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Derfor udbyder Uddannelses- og Forskningsministeriet nu op mod 4,5 millioner kroner til at udvikle og opstarte en ny kandidatuddannelse for folkeskolelærere, der underviser inden for naturfagen

De 4,5 millioner kroner kan søges af de videregående uddannelsesinstitutioner – det afgørende er, at det sker i samarbejde mellem universiteterne og professionshøjskolerne.

De institutioner, som får del i midlerne, har to hovedopgaver: De skal udarbejde en forundersøgelse, der ser på behovet for en naturfaglig og naturfagsdidaktisk kandidatuddannelse, ser på rekrutteringsgrundlag og muligheder for job efter endt uddannelse. Derudover skal institutionerne udvikle og opstarte en uddannelse på kandidatniveau.

Den nye kandidatuddannelse er ét af initiativerne i regeringens nationale naturvidenskabsstrategi, der blev offentliggjort tidligere i år. Målet er at styrke den naturvidenskabelige undervisning for elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, blandt andet ved at styrke naturfagslærernes faglighed og give dem mulighed for at læse en videregående uddannelse, så de bliver opdaterede på den nyeste forsknings baserede viden inden for naturvidenskab.

Der kan dog være langt fra forskningsrapporter med ny, naturvidenskabelig viden til den daglige undervisning på skolerne. Derfor er der behov for at styrke samarbejdet og relationen mellem universiteterne og professionerne, og netop derfor skal den nye kandidatuddannelse udvikles i et tæt samarbejde mellem institutionerne.
Målet er, at der kan optages studerende på den nye kandidatuddannelse i 2020.

Fakta om puljen

•    Ansøger skal være en eller flere offentligt videregående uddannelsesinstitutioner. Hovedansøger skal være et universitet.
•    Det er en forudsætning, at uddannelsesudviklingen foregår i samarbejde med en eller flere professionshøjskoler.
•    En ansøgning om midlerne skal indeholde et udfyldt ansøgningsskema, en projektbeskrivelse inklusiv en tidsplan samt et budget.
•    Ansøgningen med bilag skal indsendes elektronisk og være modtaget i Styrelsen for Forskning og Uddannelse senest d. 28. september 2018, kl. 12.00.
•    Ansøgningen behandles og vurderes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der også træffer beslutning om tildeling af bevilling.


Handlinger tilknyttet webside