Gå til indhold

Ny analyse ser på, om læreruddannelsen matcher behovene i folkeskolen

28. november 2018
3. delanalyse i evalueringen af læreruddannelsen ser på, om uddannelsen i tilstrækkelig grad klæder de studerende på til behovene i skolen og jobbet som lærer.

De adspurgte skoleledere vurderer blandt andet, at dimittenderne fra den nye læreruddannelse har gode kompetencer i deres undervisningsfag og er gode til at planlægge undervisningsforløb for eleverne i folkeskolen. Sådan lyder et par af konklusionerne i den 3. delanalyse, der indgår i en evaluering af læreruddannelsen.

Derudover viser analysen, at nyuddannede lærere ikke er godt nok klædt på til at håndtere konflikter blandt eleverne og i samarbejdet med forældrene. Desuden har de begrænset erfaring med at skulle samarbejde med andre faggrupper, for eksempel pædagoger og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Delanalysen har fokus på følgende temaer:

  • Kompetencer hos dimittenderne 
  • Kompetencedækning i folkeskolen 
  • Overgang til arbejdsmarkedet 
  • Kobling til praksis i praktikken 
  • Kultur på læreruddannelsen og motivation blandt de lærerstuderende.

Delanalysen er baseret på spørgeskemaundersøgelser og interview blandt dimittender og skoleledere på grundskolerne samt på en spørgeskemaundersøgelse blandt praktikvejledere på praktikskolerne. Respondenterne er blandt andet blevet bedt om at vurdere 34 konkrete kompetencer hos de nyuddannede lærere. Resultaterne er primært baseret på besvarelser af spørgeskemaer fra 169 skoleledere og 523 dimittender.

Fakta om evaluering af læreruddannelsen

Delanalyse 3 indgår sammen med to tidligere delanalyser som baggrund for en samlet evaluering af læreruddannelsen, som en ekspertgruppe med nordisk deltagelse har ansvar for. Epinion har, i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, udarbejdet delanalysen på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ekspertgruppen færdiggør sin samlede evalueringsrapport ved årsskiftet 2018/2019. 


For yderligere oplysninger, kontakt:

Ministeriets pressetelefon, tlf.: 7231  8181.

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside