Gå til indhold

Evaluering af læreruddannelsen

Ifølge reformaftalen fra 2012 skal den nye læreruddannelse evalueres efter uddannelsens første gennemløb. Den nedsatte ekspertgruppe har nu afleveret sin samlede evalueringsrapport.

Ifølge den politiske aftale indgået i 2012 om den nye læreruddannelse, skal der ske en samlet evaluering af uddannelsen efter uddannelsens første gennemløb. De første studerende fra den nye læreruddannelse dimitterede sommeren 2017. Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte evalueringen i efteråret 2017 og nedsatte en uafhængig ekspertgruppe med nordisk deltagelse, som skulle vurdere læreruddannelsens stærke og svage sider. Ekspertgruppen aflagde sin samlede evalueringsrapport ved udgangen af 2018.

Samlet evalueringsrapport fra ekspertgruppen

Ekspertgruppens evalueringsrapport om læreruddannelsen vurderer uddannelsens kvalitet og relevans. Ekspertgruppen vurderer ligeledes, om læreruddannelsen har levet op til de politiske intentioner om en fagligt stærkere og mere attraktiv uddannelse i reformaftalen fra 2012.

Datagrundlag for evalueringen

Evalueringens dataindsamling har været opdelt i tre dele med forskellige fokusområder. Desuden har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet beskrivende opgørelser om de lærerstuderende. Det samlede datagrundlag er tilgængeligt nedenfor.

Notat med analyse af lærerstuderende før og efter reformen

Notatet er en sammenskrivning af beskrivende opgørelser af de studerendes adgangskvotienter, frafald og eksamensresultater, der har været forelagt ekspertgruppen for evalueringen i løbet af evalueringsprocessen.

Fokusområde 1: Indhold, faglige krav og almen dannelse

Fokusområde 1 handler om indhold og faglige krav i udvalgte undervisningsfag i læreruddannelsen samt i lærerens grundfaglighed, herunder et særligt fokus på faget Almen Dannelse/Kristendom, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM). Til fokusområde 1 er der offentliggjort to delanalyser, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fokusområde 2: Kvalitet i undervisningen

Fokusområde 2 handler om kvaliteten af undervisningen, herunder kulturen på læreruddannelsen og de studerendes egen arbejdsindsats og motivation. 

Fokusområde 3: Match med behovene i skolen

Fokusområde 3 handler om læreruddannelsens relevans og evne til at klæde de studerende på til behovene i skolen og jobbet som lærer.

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk
Senest opdateret 25. januar 2019