Gå til indhold

Evaluering af læreruddannelsen: Ambitionsniveauet skal hæves

15. januar 2019
Læreruddannelsen er på en række områder forbedret efter reformen, men ambitionsniveauet bør løftes. Sådan lyder de centrale vurderinger fra den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelsen. Ministeren vil se på, hvordan uddannelsen kan udvikles, så den kommer på højt internationalt niveau.

Ekspertgruppen vurderer, at intentionerne med reformen af læreruddannelsen fra 2013 på nogle områder er indfriet, mens der er udfordringer på andre.

På den positive side fremhæver ekspertgruppen, at læreruddannelsen i dag fokuserer mere på at klæde de studerende på til at undervise i deres fag. Derudover vurderes det, at praktikken er blevet styrket. Og så er det lykkedes at tiltrække ansøgere til læreruddannelsen med højere karakterer. Ekspertgruppen peger dog på, at det fortsat er væsentligt at have opmærksomhed på, hvordan læreruddannelsen også fremadrettet tiltrækker motiverede studerende.

På den kritiske side viser evalueringen, at læringskulturen på læreruddannelsen ikke er ambitiøs nok. De studerende bliver ikke mødt af tilstrækkelig høje forventninger, og der er for stor forskel på den indsats, de studerende lægger på uddannelsen. Konkret viser evalueringen, at der er for mange studerende, der kommer igennem læreruddannelsen med en for lav studieintensitet.

Ekspertgruppen peger desuden på, at uddannelsen er usammenhængende med mange små moduler, og at det er en svaghed, at forskningsviden ikke inddrages systematisk i undervisningen og i de studerendes bachelorprojekter.

Ifølge ekspertgruppen skal uddannelsen udvikles på en række områder for at leve op til målene om høj kvalitet og tydelig relevans for folkeskolen.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers takker ekspertgruppen for at have leveret et godt grundlag for at udvikle læreruddannelsen.

- Læreruddannelsen er én af de vigtigste, vi har, for her uddanner vi dem, der skal fylde vores børn med viden, mod og nysgerrighed. Det er godt, at uddannelsen på nogle områder er blevet bedre og mere attraktiv for de studerende. Men jeg er bekymret for det faglige niveau og studieintensiteten, som er for lav. Regeringen har høje ambitioner for læreruddannelsen, da vi skal have endnu dygtigere lærere. Nu vil jeg nærlæse evalueringen og drøfte konklusionerne med forligspartierne. Det er afgørende, at vi får en læreruddannelse, som har et højt niveau, og som er på højde med den internationale udvikling, så vi kan tiltrække de dygtigste studerende, siger Tommy Ahlers.

Fakta

Ekspertgruppens opdrag

 • Ekspertgruppen har vurderet læreruddannelsens kvalitet og relevans, herunder uddannelsens stærke og svage sider.
 • Ekspertgruppen har vurderet, om læreruddannelsen fra 2013 lever op til målene fra den politiske aftale fra 2012 og har derudover belyst en række elementer, der er blevet sat særlig fokus på fra politisk hold eller i offentligheden. Det samlede fokus for evalueringen er operationaliseret i en række evalueringsspørgsmål.
 • Ekspertgruppen har udpeget områder, hvor der er behov for udvikling for at styrke opfyldelsen af de politiske målsætninger med den nye læreruddannelse samt identificeret og fremhævet eksempler på god praksis.

Ekspertgruppen har undervejs i arbejdet offentliggjort tre tematiske delanalyser, der har haft fokus på:

 • Del 1: Indhold, faglige krav og almen dannelse (offentliggjort marts 2018)
 • Del 2: Kvalitet i undervisningen (offentliggjort august 2018)
 • Del 3: Match med behovene i folkeskolen (offentliggjort november 2018)

Datagrundlaget for den samlede evaluering er ekspertgruppens besøgsrunde på alle syv professionshøjskoler, de tre tematiske delanalyser samt en supplerende analyse af optaget på læreruddannelsen.

Ekspertgruppens medlemmer

 • Elaine Munthe (formand), professor og dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger, og leder af Nasjonalt Råd for Lærerutdanning.
 • Sven-Erik Hansén, Ph.d., professor emeritus, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi.
 • Per B. Christensen, formand for lærerkommissionen, formand for Akkrediteringsrådet og tidligere direktør for Børn, Unge og Uddannelse i Næstved Kommune.
 • Carsten Aude, skoleleder på Sabro-Korsvejskolen i Aarhus Kommune, og medlem af Skolelederforeningens lokale bestyrelse i Aarhus Kommune.
 • Inaluk Hede Pedersen, lærer på Bagsværd Skole, dimittend fra 2017 og tidligere formand for Studenterrådet UCC.
 • Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere forskningschef på Professionshøjskolen UCC.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Trine Søndergaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf. 7231 8009, tri@ufm.dk

Chefkonsulent Tue Vinther-Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, tlf. 7231 7880, tvj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside