Gå til indhold

Ny rapport sætter fokus på kvaliteten af undervisningen i læreruddannelsen

29. august 2018
De studerendes arbejdsindsats og kvaliteten af undervisningen er omdrejningspunktet i en ny delanalyse som led i evalueringen af landets læreruddannelser. Rapporten er endnu et skridt på vejen mod en samlet evaluering af læreruddannelsen.

Rapporten viser blandt andet, at de lærerstuderende i høj grad opnår fagdidaktiske kompetencer til at skulle undervise i deres undervisningsfag, men at der er stor forskel på, hvordan underviserne vurderer de studerendes fagfaglige viden og færdigheder. Rapporten viser endvidere, at de studerende er tilfredse med udbyttet af praktikken. Til gengæld peger rapporten på, at de studerende ikke bruger fuld tid på deres studier.

Rapporten bygger dels på redegørelser fra professionshøjskolerne, dels på spørgeskemaundersøgelser til henholdsvis undervisere og studerende på læreruddannelsen. 

Fakta om evaluering af læreruddannelsen

Delanalyse 2 er en del af datagrundlaget i en samlet evaluering af læreruddannelsen, som forventes afsluttet ved udgangen af 2018. En ekspertgruppe med nordisk deltagelse har ansvaret for evalueringens faglige vurderinger.
Det er Rambøll, der på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet delanalysen.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressetelefonen, tlf: 72 31 81 81.

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside