Evaluering af læreruddannelsen

I følge en politisk aftale fra 2012 skal den nye læreruddannelse evalueres efter uddannelsens første gennemløb. De første to delanalyser til evalueringen af læreruddannelsen ligger nu klar.
Kontakt
Tue Vinther-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

I følge den politiske aftale indgået i 2012 om den nye læreruddannelse, skal der ske en samlet evaluering af uddannelsen efter uddannelsens første gennemløb. De første studerende fra den nye læreruddannelse dimitterede sommeren 2017. Uddannelses- og Forskningsministeriet har derfor igangsat evalueringen og nedsat en uafhængig ekspertgruppe med nordisk deltagelse, som skal vurdere læreruddannelsens stærke og svage sider. Ekspertgruppen aflægger sin endelige evalueringsrapport inden udgangen af 2018.

Evalueringens dataindsamling er opdelt i tre dele med forskellige fokusområder:

Fokusområde 1: Indhold, faglige krav og almen dannelse

Fokusområde 1 handler om indhold og faglige krav i udvalgte undervisningsfag i læreruddannelsen samt i lærerens grundfaglighed, herunder et særligt fokus på faget Almen Dannelse/Kristendom, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM). Til fokusområde 1 er der offentliggjort to delanalyser, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fokusområde 2: Kvalitet i undervisningen

Fokusområde 2 handler om kvaliteten af undervisningen, herunder kulturen på læreruddannelsen og de studerendes egen arbejdsindsats og motivation. 

Fokusområde 3: Match med behovene i skolen

Fokusområde 3 handler om læreruddannelsens relevans og evne til at klæde de studerende på til behovene i skolen og jobbet som lærer.

 

Senest opdateret 28. november 2018