Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Ny serie af håndbøger om Horizon 2020

Ny serie af håndbøger om Horizon 2020

I en ny serie af lettilgængelige håndbøger sætter Styrelsen for Forskning og Uddannelse fokus på de økonomiske og juridiske regler i Horizon 2020-projekter. Første udgivelse dækker de økonomiske regler i projekter finansieret via EU’s program for forskning og innovation, Horizon 2020.
Kontakt
Morten Gylling-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 72
Email: mgy@ufm.dk

30. april 2018

Denne lille guide giver et overblik over de væsentligste økonomiske regler i Horizon 2020-projekter. Regler, som alle projektdeltagere bør kende til for at undgå at lave fejl i afrapporteringerne til EU. Målgruppen er primært projektøkonomer, regnskabsmedarbejdere, controllere og andre, der er involveret i økonomien i Horizon 2020-projekter.

Guiden er bygget op, så den følger de omkostningskategorier, der findes i budgettet og afrapporteringsmodulet i Funding & Tenders Portal. For hver enkelt kategori gennemgås de overordnede principper for, hvilke kriterier der skal opfyldes, for at omkostningerne er støtteberettigede.

Guiden fokuserer på de væsentligste betingelser for støtteberettigede omkostninger. Det betyder, at der ikke dykkes ned i meget specifikke aspekter og ikke gennemgås alle de undtagelser, der findes for hver omkostningskategori.

Udgangspunktet for guiden er de mest gængse projekttyper under Horizon 2020 – Research and Innovation Actions, Innovation Actions og Coordination and Support Actions. Bagerst i guiden gennemgår vi de projektspecifikke regler for bevillinger under Det Europæiske Forskningsråd, Marie Skłodowska-Curie Actions og SMV-instrumentet.

Det er vigtigt at understrege, at guiden på ingen måde er udtømmende. For en komplet oversigt over de økonomiske regler i Horizon 2020-projekter og eksempler på anvendelse af reglerne henvises til Europa-Kommissionens kommenterede tilskudsaftale, som er linket til under 'Nyttige links' sidst i guiden. Der er henvist til de relevante artikler i tilskudsaftalen under hvert afsnit i guiden.

De kommende udgivelser i serien hedder:

Den lille uundværlige om Horizon 2020-projekter - en introduktion til de økonomiske og juridiske regler om Marie Skłodowska-Curie Actions. Udkommer i juni. 

Senest opdateret 30. januar 2019