Gå til indhold

Udvalg nedsat for at styrke kvaliteten af dansk forskning

09. maj 2018
Regeringen ønsker at fremme kvaliteten i dansk forskning. Derfor skal et ekspertudvalg se på en ny model for fordelingen af universiteternes basismidler. Den nye model skal fremme forskning af høj originalitet og fremme excellence på alle niveauer og inden for alle forskningsfelter.

Når danske universiteter i dag får tildelt basismidler, så sker det hovedsageligt ud fra en model, der belønner kvantiteten af aktiviteter, for eksempel hvor mange der uddannes, og hvor meget der publiceres, frem for kvaliteten af den forskning, der udføres.

For at fastholde og udbygge Danmarks stærke internationale position på forskningsområdet, ønsker regeringen at indføre en ny model for fordelingen af basismidler, som i højere grad fremmer kvalitet i forskningen. Et nyt ekspertudvalg er nu nedsat for at se på en ny model.

Basismidlerne til forskning er en hjørnesten i finansieringen af universiteternes forskningsindsats. Basistilskuddene på i alt 8,9 mia. kr. årligt til forskning på Danmarks otte universiteter udgør i dag 40 pct. af det offentlige forskningsbudget.

Det nye udvalg består af internationalt anerkendte forskere, der har en særlig viden inden for forskningsevaluering, forskningsledelse og styring af universiteter. Udvalget skal afrapportere til uddannelses- og forskningsministeren i januar 2019.

Forslaget om en ny model for fordelingen af basismidler er ét af initiativerne i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi, der blev lanceret i december 2017.

Fakta om udvalget

Åse Gornitzka (formand) Vicerektor for forskning og internationalisering ved Oslo Universitet. Hun er professor i statskundskab og forsker inden for universitets- og forskningspolitik, offentlig ledelse og organisation af universiteter og norske højskoler samt forholdet mellem ekspertise, ledelse og politik.

Hanne Foss Hansen Professor på Institut for Statskundskab. Hun forsker blandt andet i styring, evaluering, uddannelsespolitik og forskningspolitik. Hun er en del af CREME (Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt), og medlem af en nordisk forskergruppe, der arbejder med projektet "Effekt af ændringer i ledelse og ledelsesstrukturer i nordisk videregående uddannelse"

Jan S. Hesthaven Dr.techn., professor og direktør ved Computational Mathematics and Simulation Science ved École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Siden februar 2017 har han været dekan for institutterne for matematik, fysik og kemi på EPFL. Jan S. Hesthaven har tidligere været professor på Brown University i USA. Han har en ærestitel som adjungeret professor på Danmarks Tekniske Universitet.

Jesper Wiborg Schneider Professor ved Center for forskningsanalyse ved AU. Han forsker i bibliometri og forskningsevaluering, og han har tidligere været med til at evaluere den norske forskningsindikator og forsket i forskellige landes modeller for fordelingen af basismidler.

Gunnar Sivertsen Dr. art. og forskningsprofessor ved NIFU – Nordisk Institutt for Innovasjon, Forskning og Utdanning i Oslo. Han har særlige kompetencer inden for bibliometri og studier af videnskabelig publicering. Gunnar Sivertsen har bl.a. gennemført en evaluering af Den Bibliometriske Forskningsindikator i 2012. Han er medlem af BFI fagligt udvalg.

Kontakt

Trine Søndergaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 91 23
Email: tri@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside