Gå til indhold

Ekspertudvalg for kvalitetselement i ny model for basisforskningsmidler

Ekspertudvalget opstillede forslag til resultatelement i fordelingen af universiteternes basisforskningsmidler.

Den daværende regering ønskede at fremme kvaliteten i dansk forskning. Derfor blev der i maj 2018 nedsat et Ekspertudvalg for kvalitetselement i ny model for basisforskningsmidler. Udvalget har udarbejdet konkrete forslag til modeller for det kvalitetsfremmende element i den nye samlede model til fordeling af forskningsbevillinger.

Ekspertudvalgets opgave har været at:

  • Belyse praksis og erfaringer fra andre lande, hvad angår kvalitetsmåling og implementering af modeller, der har til formål at fremme kvalitet i forskning.
  • Identificere konkrete indikatorer for forskningskvalitet, der vil kunne indgå i en ny model for fordeling af basismidler.
  • Opstille forskellige forslag til, hvordan det resultatbaserede element kan designes i den nye fordelingsmodel, således at modellen fremmer forskningskvalitet inden for alle fagområder.

Udvalget har fremlagt sine forslag til resultatelement i marts 2019.

Forslaget om en ny model for fordelingen af basismidler er ét af initiativerne i den daværende regerings forsknings- og innovationspolitiske strategi, der blev lanceret i december 2017Nyheder om udvalget

Kontakt

Lasse Nielsen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 83 05
Email: lnl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 24. juni 2024