Gå til indhold

Universiteter er blevet bedre til at benytte Open Access

18. april 2018
Open Access Indikatorens 3. måling viser fremgang. Antallet af videnskabelige artikler, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er steget med 13 procentpoint - fra 23 procent til 36 procent – i forhold til sidste år.

Samtlige universiteter har øget andelen af deres Open Access til publikationer. I forhold til sidste år ses stigninger på mellem 4 og 27 procentpoint. Tre universiteter – IT-Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School er nået op på at tilbyde OA til mere end 50 procent af deres publikationer. IT-universitet er – i lighed med sidste år – helt i front med Open Access til 98 procent af universitetets publikationer.

Der er stor fremgang på alle fire hovedforskningsområder, størst på sundhedsvidenskab, der stiger 15 procentpoint fra 16 procent til 31 procent. På trods af denne stigning er sundhedsvidenskab dog stadig det hovedforskningsområde med den mindste andel OA-publikationer.

Ifølge målingen er 25 procent af artiklerne blokeret for Open Access, fordi forlagene ikke tillader det, eller fordi de fastsætter embargoperioder for frigivelse af deres publikationer, der går ud over et år – i nogle tilfælde flere år.

I den Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2014, fremgår det, at Open Access primært skal gennemføres uden øgede omkostninger.

Handlinger tilknyttet webside