Gå til indhold

Aftale om opfølgning på evalueringen af læreruddannelsen

20. marts 2019
Forligskredsen bag læreruddannelsen er enig om, at der er behov for at styrke læreruddannelsen.

På den korte bane har forligspartierne aftalt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet iværksætter en dialogproces med professionshøjskolerne om her-og-nu udviklingsbehov, der kan gennemføres uden indholdsmæssige ændringer af bekendtgørelsen.
 
Forligskredsen har desuden aftalt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet sideløbende med dialogprocessen iværksætter en redigering af bekendtgørelsen med henblik på at afskaffe specifikke krav om læringsmålsstyret undervisning i læreruddannelsens kompetencemål. Dette er en konsekvens af den politiske aftale om lempelse af bindingerne i folkeskolens Fælles Mål.
 
Aftalepartier: Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Kontakt

Dina Bloch
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 80 53
Email: dibl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside