Gå til indhold

Analyse: Forskning i energilagring, energikonvertering og digitale energisystemer har stort potentiale

15. oktober 2019
En ny analyse konkluderer, at ti teknologiområder på energiområdet rummer et betydeligt dansk potentiale.

Vindenergi, bioenergi, fjernvarme og energieffektivitet. Det er områder, hvor Danmark allerede har betydelige danske forsknings- og erhvervsstyrker. Der er imidlertid også et stort potentiale for forskning i energilagring, energikonvertering samt digitale løsninger, der kan bidrage til regeringens klimamål.

Sådan lyder konklusionerne i den analyse, som IRIS Group har udarbejdet om den statslige forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats (FUD) på energiområdet. Analysen fremhæver også visse nicher af solenergi, geotermi og konvertering og lagring af CO2, som områder med potentiale.

På baggrund af analysen kommer IRIS Group med en række anbefalinger til den statslige forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats, der giver inputs til det videre arbejde på klima- og energiområdet. Anbefalingerne spænder bredt fra, at der skal være mere vægt på den strategiske energiforskning til, at der skabes bedre rammer for kommercialisering af energiteknologiske projekter. Samtidig skal der arbejdes med snitflader og samarbejde, og der skal skabes et bedre grundlag for at øge EU-hjemtaget.

Analysen er udarbejdet for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Innovationsfonden og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Annemarie Falktoft, Uddannelses- og Forskningsministeriet, an-fa@ufm.dk, tlf. 7231 8016

Kontorchef Signe Schmidt, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sigsc@kefm.dk, tlf. 2374 0505

Kommunikationschef Pernille Rype, Innovationsfonden, pernil-le.rype@innofond.dk, tlf. 2374 0505

Sekretariatschef for Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram Mogens Uhd Nielsen, mun@ens.dk, tlf.3392 7532  

Handlinger tilknyttet webside