Gå til indhold

Dansk deltagelse i ESA's rumprogrammer

28. november 2019
Den europæiske rumorganisation, ESA, har netop afsluttet ministerkonferencen Space19+. Her blev der givet samlet tilsagn om et historisk stort budget på i alt ca. 95 milliarder kr. til nye aktiviteter de næste tre år.

ESA’s 22 medlemslande samt observatører, holdt d. 27.-28. november 2019 ministerkonferencen Space19+ i Sevilla Spanien, hvor ESA’s aktiviteter for de næste tre til fem år blev planlagt og besluttet. Danmark var repræsenteret ved vicedirektør Stine Jørgensen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (privatfoto).
ESA’s 22 medlemslande samt observatører, holdt d. 27.-28. november 2019 ministerkonferencen Space19+ i Sevilla Spanien, hvor ESA’s aktiviteter for de næste tre til fem år blev planlagt og besluttet. Danmark var repræsenteret ved vicedirektør Stine Jørgensen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (privatfoto).

ESA har netop afholdt ministerkonferencen Space19+ den 27.-28. november 2019, hvor der blev forhandlet budget for ESA’s frivillige rumprogrammer de kommende tre til fem år. Danmark har ved denne ministerkonference fastholdt sit hidtidige økonomiske niveau, bl.a. med fokus på deltagelse i og udnyttelse af ESA’s jordobservationsprogrammer.

Danmark bidrager i alt med 360 millioner kroner til ESA’s frivillige programmer fordelt på følgende områder:

  • 171 mio. kr. Applikationer og anvendelse (jordobservation, telekommunikation og navigation)
  • 120 mio. kr. Udforskning af rummet (bemandet og ubemandet udforskning af det nære solsystem)
  • 46 mio. kr. Understøttende teknologi (teknologiudvikling)
  • 23 mio. kr. Sikkerhed i og fra rummet (rumvejr, rumaffald og udforskning af asteroider tæt på jorden)

Jord- og klimaobservation bidrager med væsentlige data og information til bl.a. FN’s klimapanel og dermed til den viden, der skal til for at realisere bæredygtighedsmålene og den grønne omstilling.

Ud over jordobservation under ’Applikationer og anvendelse’, er der også fokus på udnyttelsen af satellitbaserede navigationssystemer og telekommunikationsteknologier, hvor Danmark har stærke kompetencer.

Med Danmarks deltagelse i den fremtidige udforskning af vores nære solsystem, understøtter Danmark ESA’s fortsatte bestræbelser på at være en attraktiv international partner i udnyttelsen af den internationale rumstation ISS, samt i fremtidige missioner til Månen og Mars. Dertil understøttes dansk instrumentudvikling til ESA’s videnskabelige missioner på hidtidigt niveau.

Danmark deltager i aktiviteterne omkring ’Understøttende teknologier’, for bl.a. at modne teknologier til brug i ESA's øvrige programmer heriblandt jordobservationsprogrammet samt understøtte dansk såvel som europæisk konkurrencedygtighed.

Endelig skal ’Sikkerhed i og fra rummet’ bidrage til beskyttelse af den jord- og rumbaserede infrastruktur mod f.eks. cybertrusler og den stigende mængde rumskrot. I yderste konsekvens skal programmet samtidig øge den europæiske beredskabskapacitet i forhold til trusler mod hele planeten, f.eks. ved forholdsregler og varsling ved kraftige soludbrud samt ved trusler fra asteroider med kredsløb tæt på jorden.

Derudover bidrager Danmark med ca. 120 mio. kr. årligt de næste tre år til ESA’s obligatoriske program, der finansierer ESA’s grundvidenskabelige astronomimissioner, grundlæggende teknologiudvikling, vedligeholdelse af rumhavnen i Fransk Guyana samt ESA’s anlæg i Europa. Det obligatorisk program støtter desuden undervisning og uddannelse samt kommunikation om ESA’s missioner og arbejde.

  • Se eksempler på anvendelsen af rum i Danmark [inaktivt link]

 

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside