Gå til indhold

DFiR: Viden i verdensklasse - med plads til forbedring

19. november 2019
Et internationalt panel har evalueret det danske innovationsfremmesystem. Panelet konkluderer, at vi mangler en national strategi. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er enig.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) hilser evalueringen af det danske forsknings- og innovationssystem velkommen og anerkender panelets meget grundige arbejde om et komplekst emne: Hvad der skal til for, at vi i Danmark fortsat kan være i front og få mere innovation i verdensklasse?

DFiR har beskæftiget sig med dette emne i fem år som del af sit rådgivningsfelt. Derfor glæder det rådet, at panelet bekræfter de konklusioner, som har ført til DFiR’s anbefalinger - om innovationsstrukturen, om målgrupper for innovationsfremmeindsatsen og om ny teknologi til grøn omstilling.

Det internationale panel ser fraværet af en langsigtet strategi for innovationsfremmeindsatsen som den væsentligste grund til, at vi ikke får udnyttet det gode danske udgangspunkt til at rykke dansk innovation en klasse op. Samtidig finder panelet generelt, at vi har et godt dansk innovationssystem med mange gode enkeltelementer i form af aktører og virkemidler.

”DFiR deler panelets vurdering, og man må håbe, at anbefalingen nu bliver hørt. Men det er vigtigt, at regeringen får bistand fra en uvildig instans til dette strategiarbejde. Jeg har noteret, at DFiR foreslås at kunne spille en sådan rolle. DFiR ville være imødekommende, hvis der skulle være et politisk ønske herom”, siger rådets formand Jens Oddershede.

DFiR hæfter sig også ved to andre grundlæggende anbefalinger:

Opblød silostrukturen

Panelet iagttager, at forskning og innovation i Danmark i høj grad fungerer som to siloer, og at der i innovationssystemet har været et mål om at minimere koordinering. DFiR har gjort samme iagttagelse i sine projekter om henholdsvis innovationsstrukturen og målgrupper for innovationsfremmeindsatsen. Ligesom panelet har DFiR derfor også anbefalet, at der på tværs af ministerier, traditionelle faggrænser og på alle niveauer gøres en målrettet indsats for at styrke rammer, strukturer og incitamenter til det tværgående samarbejde. For silostrukturen hæmmer ikke alene udviklingen af dansk innovation. Den er er generelt en hindring for, at samfundet kan udvikle sig gennem forskning, innovation og ny teknologi.

Gerne en indsats til gavn for mange

Panelet konstaterer også, at færre og færre danske virksomheder investerer i egen forskning og udvikling. Det er en udfordring, for det snævrer vækstlaget ind. Samtidig er der en tendens til, at en række af de virkemidler, der skal fremme forskning, udvikling og innovation, primært kommer enkeltvirksomheder til gode og ikke sikrer en bredere videndeling og kompetenceopbygning. Panelet bestyrker her DFiR’s anbefaling om, at midler til forskning og innovation skal udmøntes gennem virkemidler, der ikke blot understøtter det enkelte projekt, men også at flere kan få gavn af den viden og de kompetencer, der opbygges. DFiR taler om målrette innovationsfremmeindsatsen mod "1:mange og ikke kun 1:1". Denne anbefaling bliver i særlig grad vigtig, når de mange millioner til grøn omstilling skal udmøntes.

Grøn omstilling

Afslutningsvis kunne man spørge, om regeringen med beslutningen om, at Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling, har formuleret det overordnede strategiske mål, som evalueringspanelet efterspørger. Det har den ikke. DFiR ser ligesom panelet den grønne omstilling som en vision og en global ramme, som innovationspolitikken også skal virke indenfor. Men grøn omstilling er ikke en innovationsstrategi. Evalueringspanelet giver derimod eksempler på mulige strategiske målsætninger, som for eksempel at øge fokus på virksomheder inden for danske styrkeområder, eller at gøre det til et mål at sælge mest mulig forskning og udvikling (FoU) til eksterne aktører. Uanset hvilke strategiske mål, der vælges, er det vigtigt at indrette innovationsfremmesystemet med helheden for øje. Det er her en vedvarende udfordring at sikre, at dets aktører og virkemidler kommer til at fungere som et økosystem, hvor et frit og uhindret flow mellem forskning, innovation og teknologi kan føre til udvikling af nye løsninger - blandt andet til grøn omstilling.

 

Handlinger tilknyttet webside