Gå til indhold

Viden i sammenhæng - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2016

Forsideillustrations tekst mangler
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) præsenterer i sin årsrapport for 2016 et tematisk indblik i rådets arbejde og anbefalinger. Derudover giver årsrapporten for første gang en sammenfatning af resultaterne af DFiRs arbejde med innovation.
: 02. juni 2017
: 978-87-93468-57-3
: 978-87-93468-56-6
: 2445 - 5768
: 2445-5776
: Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd
: 2017
: 73

Dette er Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds tredje årsrapport.

I årsrapporten for 2016 præsenterer rådet for første gang en sammenfatning af resultaterne af sit flerårige arbejde med innovation. Arbejdet har særligt fokuseret på det offentligt finansierede system til fremme af innovation – innovationsstrukturen. Resultaterne af arbejdet er sammenfattet i seks opmærksomhedspunkter, som rådet anbefaler at tage med i den videre udvikling af den danske innovationsstruktur.

Derudover giver årsrapporten indblik i de øvrige tematiske projekter, som rådet har beskæftiget sig med i årets løb, og de anbefalinger som disse projekter har resulteret i.

Endelig beskriver årsrapporten de nye projekter, rådet har sat i gang, og et bredt udsnit af andre aktiviteter, som rådet har været involveret i med det formål at styrke dansk forskning og innovation.

De afsluttede projekter og dertil hørende publikationer kan findes på www.ufm.dk/dfir.

Baggrundsrapport

DAMVAD Analytics har på opdrag af DFiR gennemgået de seneste års analyser og rapporter om innovationsstrukturen som led i DFiRs arbejde med innovation. Resultaterne af dette litteraturreview kan findes her:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. juni 2020