Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2019 Flere nye uddannelser bredt fordelt i Danmark

Flere nye uddannelser bredt fordelt i Danmark

Nye uddannelser inden for datavidenskab er netop godkendt. Et område, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Samtidig er der godkendt en række nye udbud af uddannelser uden for de store universitetsbyer.

15. april 2019

Nye muligheder for at uddanne sig i Herning, Kalundborg og Næstved. Og flere uddannelser, som gør studerende i stand til at håndtere store datamængder i fremtiden. Det er blandt de nye uddannelser og udbud på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, som uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers netop har godkendt.

Ni nye udbud uden for de store universitetsbyer er godkendt. Blandt andet en uddannelse til skov og landskabsingeniør på Skovskolen i Auning, en akademiuddannelse i sundhedspraksis i Rønne og en kandidatuddannelse i it, kommunikation og organisation i Herning.

Derudover er en række nye STEM-uddannelser godkendt. Eksempelvis flere kandidatuddannelser inden for håndtering af store datamængder, som blandt andet en kandidat i data science på Syddansk Universitet og en kandidat i datavidenskab på ITU.

Afgørelserne er truffet på baggrund af vurderinger fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU. RUVU skal vurdere institutionernes ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for prækvalifikation. Konkret skal udvalget forholde sig til, om en ny uddannelse eller et nyt udbud er hensigtsmæssigt set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret, skal uddannelserne og udbuddene akkrediteres af Akkrediteringsrådet, inden de kan udbydes.

Prækvalifikation

  • Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
  • Prækvalifikation skal understøtte, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

Fakta - Hvornår skal der søges om prækvalifikation

Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fem tilfælde:

  1. Oprettelse af en ny videregående uddannelse eller skift af uddannelsessprog fra dansk til andet sprog på en allerede udbudt uddannelse.
  2. Oprettelse af et nyt udbud af en eksisterende videregående uddannelse, som institutionen ikke allerede er godkendt til at udbyde.
  3. Dublering af et uddannelsesudbud, som institutionen allerede udbyder i en anden by eller med et andet undervisningssprog.
  4. Flytning af et eksisterende uddannelsesudbud til en anden by.
  5. Hvis en uddannelsesinstitution ønsker at sammenlægge to eksisterende uddannelser til én ny uddannelse, og såfremt denne nye uddannelse har et andet formål og erhvervssigte end de oprindelige.
Senest opdateret 27. maj 2020